Grillby förskola

På Grillby förskola är leken och utomhusaktiviteter viktiga delar under dagen. Alla barn är unika och barnens intressen, frågor och idéer är grunden i förskolans arbete. Förskolan är utformad för att utmana barnens kreativitet.

Barn som går på Grillby förskola, foto

Vi planerar så att barnen får tid för att leka, äta och vila i lugn och ro. Att vara ute mycket är en viktig bas för barnets utveckling och för att få ett gott liv.

Lokaler

Verksamheten bedrivs i två hus, som benämns Röd och Gul. I Röda huset vistas de yngre barnen och i Gula huset,
som ligger i skolbyggnaden, är de äldre barnen. Till förskolan hör en stor gård med omväxlande lärmiljöer.

Barn som går på Grillby förskola, foto

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål äts på varje avdelning. Maten hämtas från skolan som har eget tillagningskök. De äldsta barnen går till skolans matsal och äter, vilket gör att de är trygga i skolans lokaler när de börjar i förskoleklass.

Bibliotek

Barnen på förskolan har tillgång till bokbussen och är flitiga besökare.

Inskolning/ introduktion

Förskolan har föräldraaktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavare är på förskolan tillsammans med barnet och deltar i alla aktiviteter och rutiner för att både vårdnadshavare och barnen ska känna sig trygga. Avsätt två veckor för ditt barns inskolning. Under de 3-5 första dagarna deltar vårdnadshavare aktivt i verksamheten under hela inskolningsdagarna. Resterande dagar i inskolningsperioden anpassas utifrån barnets behov och meddelas av pedagogerna under inskolningen.

Föräldrasamverkan

Grillby förskola har ett väl fungerande föräldraråd som har kontinuella möten med personal och rektor.

Sjukdom

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet
orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda
pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Värdegrund och lokala styrdokument

Verksamheten är utformad för att utmana barnens kreativitet, nyfikenhet. På Grillby förskola arbetar vi utifrån ett
normkreativt förhållningssätt där närhet, relationer och jämlikhet är grundläggande värderingar som styr
verksamheten.

Aktuella planer delas ut av rektor vid förfrågan.

Ansök

Ansök till Grillby förskola

Kontakt

Avdelningar

Lönneberga
0171-62 66 14

Bullerbyn
0171-62 66 14

Mattisborgen
0171-62 66 15

Villa Villekulla
0171-62 66 15

Rektor

Liselott Bernberg
0171-62 66 10
grillbyforskola@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Boglösavägen 8, 749 52 Grillby
  • Telefonnummer: 0171-62 66 14
  • År: 1–5 år
  • Antal: 90 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun