Korsängens förskola

På Korsängens förskola arbetar vi mycket med naturen och närmiljön. Vi fokuserar på språkutvecklande arbetssätt.

Barn som går på Korsängens förskola, foto

Vi arbetar med långsiktiga projekt för att på så sätt få in läroplanens alla delar.

Lokaler

Under 2016-2018 evakuerades gamla Korsängens förskola och vi fick flytta in i nya ljusa tillfälliga lokaler i väntan på den nya förskolan som väntas stå klar 2021. Förskolan är uppdelad på två våningar där de äldre barnen är på övervåningen och de yngre på nedervåningen. Barnen har möjlighet att sova både inne och ute i vagn.

Barn som går på Korsängens förskola, foto

Måltider

Vi har ett mottagningskök och tar emot mat från Korsängsskolan. Vi följer skolans matsedel.

Digitala verktyg

Vi satsar på att utveckla de digitala lärmiljöerna. Vi använder oss, bland annat av green screen, lärplattor och programering för att fördjupa våra projekt. Genom de digitala verktygen får barnen möjlighet att kliva in i nya världar och förundras.

Bibliotek

Bokbussen besöker oss en gång i månaden. De äldre barnen besöker även huvudbiblioteket med jämna mellanrum.

Inskolning / introduktion

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Det betyder att föräldrar och barn får lära känna förskolan tillsammans under cirka tre dagar. Föräldrarna har ansvar för sitt barn under introduktionen och att barnet lär känna pedagoger och verksamheten. När föräldrar och barn känner sig trygga så provar man att lämna barnet. Om behov finns så förlängs introduktionen.

Föräldra­samverkan

Hos oss finns dessa former av forum för samråd:

Daglig dialog, utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd.

Föräldrarådet är öppet för alla som vill komma, men vissa representanter finns per avdelning.

I föräldrarådet har ni föräldrar en extra chans att vara med och påverka samt få insikt I förskolans verksamhet.

Föräldrarådet är ett stort stöd för rektorn i att få föräldrars synvinkel på beslut och förändringar.

Föräldrarådsrepresentanter utses på höstens föräldramöte och man ska sitta minst ett år.

Representanter kan lyfta egna frågor men även fungera som en kanal för andra föräldrars frågor.

Föräldrarådet träffas minst en gang per termin eller oftare vid behov.

Vi diskuterar aldrig enskilda individer utan övergripande frågor.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Ansök

Du ansöker till förskolorna genom vår e-tjänst.

Värdegrund och lokala styrdokument

Vi arbetar med att uppdatera våra lokala styrdokument kontinuerligt. Viss del av det arbetet gör vi tillsammans med föräldrar på förskolan.

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till Korsängens förskola.

Rektor

Therese Gezelius
Telefon: 0171-62 64 27
E-post: korsangensforskola@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Korsängsgatan 8, 749 41 Enköping
  • Telefon: 0171-62 67 86
  • År: 1–5 år
  • Antal: 60 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun