Storskogens förskola

Vi tror på barnens förmågor och deras nyfikenhet till att lära. Vi tänker att vi lär tillsammans, i ett sammanhang och därför är miljön uppbyggd utifrån mötesplatser, där barn-barn, barn-pedagog kan mötas i ett gemensamt utforskande.

Foto på en anställd och två barn som leker inomhus

Fakta om förskolan

  • Adress: Storskogsvägen 1, 749 48 Enköping
  • Telefon: 0171-62 72 94
  • År: 1-5 år
  • Antal: Cirka 120
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Lokaler

Storskogens förskola startade i augusti 2018 och finns i Bredsand strax utanför Enköping. Förskolan är i två plan med de äldre barnen på övervåningen och de yngre på nedre. Förskolan är tillgänglighetsanpassad med både hiss och ramp.

Lokalerna är indelade i fyra block, Gläntan, Tuvan, Snåret och Dungen med åldershomogena grupper. Vi har en gemensam matsal och tre stora gårdar. Förskolan ligger precis intill fina naturområden som vi lätt tar oss till med hjälp av våra eldrivna lådcyklar.

Foto på Storskogens förskola. Det är en gråvit barackbyggnad med flera våningar

Måltider

På Storskogens förskola lagas maten i eget kök. Alla måltider serveras i den gemensamma matsalen där samtliga barn äter. För de som har behov finns en mindre matsal i den stora där man även kan stänga dörren. I köket arbetar två personer.

Digitala verktyg

Hos oss arbetar vi aktivt med digitala verktyg. Det kan vara lärplattor, projektorer och robotar. Digitalisering är en del i läroplanen och vi väver in det i vår undervisning. Vi ser att de digitala verktygen ger barnen kompetens inför framtiden.

Bibliotek och bokbuss

På varje block är litteraturen tillgänglig i flera av våra miljöer. Vi håller även på att bygga upp ett eget bibliotek där barnen kan låna böcker. Utöver det kommer bokbussen med jämna mellanrum där vi lånar böcker från huvudbiblioteket.

Inskolning / introduktion

Vi har en föräldraaktiv introduktion under två veckor som innebär att man som förälder aktivt deltar i förskolans verksamhet tillsammans med sitt barn. Vi anpassar introduktionstiderna efter barnets enskilda behov utifrån våra grundtider 9-15.

Föräldra­samverkan

Den dagliga föräldrakontakten prioriterar vi. Att du som vårdnadshavare får information om barnet och att vi får berätta om barnets dag på förskolan är viktigt. Lika viktigt som att du som förälder kan prata med oss om ditt barn.

Förskolan bjuder in till olika föräldraaktiviteter under året. Årligen har vi även informationsmöten och öppet hus.

Två gånger per år inbjuds du till utvecklingssamtal kring ditt barn.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar.

Ansök

Besökstider

Välkommen på visning för er som ska välja förskola. Vi inleder med en kort presentation av vår verksamhet och därefter får ni möjlighet att få svar på era frågor. Vi avslutar med en rundvandring i förskolans lokaler.

Våren 2023 välkomnar vi er som är intresserade av Storskogens förskola att besöka oss måndagen 27 mars klockan 9.30.

Anmäl ert intresse till rektor Elin Karlsén.

E-post: elin.karlsen@enkoping.se

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Storskogens förskola.

Avdelningar

Gläntan

Telefon: 0171-62 72 92
E-post: storskogen.glantan@enkoping.se

Tuvan

Telefon: 0171-62 72 94
E-post: storskogen.tuvan@enkoping.se

Snåret

Telefon: 0171-62 72 96
E-post: storskogen.snaret@enkoping.se

Dungen

Telefon: 0171- 62 72 98
E-post: storskogen.dungen@enkoping.se

Rektor

Elin Karlsén
Telefon: 0171-62 54 08
E-post: elin.karlsen@enkoping.se