ENaT

ENaT vänder sig till lärare och elever i åldern 6-15 år. Det ska öka intresse för NO och teknik genom experiment och programmering.

Hitta på sidan

Tänk på att kontrollera så att klassen inte redan har gjort temat. ENaT har statistik över vilka klasser som har haft vilka teman tidigare, kontakta oss vid osäkerhet. När vi kommer till din skola kan vi inte alltid ha samma tema i två klasser samtidigt. Det beror på tillgången till material. Kolla på planeringsschemat för detaljer.

Innan, under och efter vårt besök

Om klassen ska få besök av ENaT behöver du:

 • Delta vid planeringsmötet på skolan.
 • Läsa igenom temabladet i god tid innan besöket och förbereder det som ska göras både i klassrummet och med eleverna.
 • Planera undervisningen så ENaT-temat kommer in som en del av ett större arbetsområde/tema.
 • Vara aktiv under dagen/temat så att du senare själva kan undervisa ENaT-temat med stöd av materialet i lådan och det tema-blad som finns som stöd till alla våra teman. Man kan också få olika typer av stöd från oss när lektionerna genomförs.
 • Planera dagen för besöket så att du kan vara med under hela temat. Temat förlorar annars hela sin fortbildningstanke, det blir också svårt att fortsätta arbetet tillsammans med klassen.
 • Markera i vilket klassrum vi ska vara under dagen med en lapp på dörren, eftersom vi kommer tidigt.
 • Svara på vår uppföljningsenkät som du får digitalt efter besöket. Det blir för oss ett viktigt instrument när vi utvecklar vår verksamhet.

Ett av målen med vår verksamhet är att sprida våra teman så att ni kan göra temat själva nästa gång. Då kan vi göra nya teman och komma ut till skolorna med dessa.

Du är välkommen att låna våra temalådor för att använda dem i din undervisning. Det fungerar på två sätt.

Dels har vi temalådor som du alltid kan låna för våra mest populära teman. Dels har vi temalådor som du kan använda när vi själva inte använder dem. De temalådor som du alltid kan låna är:

 • Blandningar och lösningar
 • Materials egenskaper
 • Vattnets former
 • Kroppens byggstenar
 • Luftundersökningar
 • Upp i det blå
 • Bygga fordon konstruktion
 • Bygga fordon krafter
 • Konstruktion av LEGO-bro

Du får låna lådan i några dagar upp till en vecka. Lådan hämtas och lämnas hos oss enligt överenskommelse.

Vi lånar ut allt som vi själva inte använder för tillfället. Till exempel kan du låna alla våra lådor mellan påsklovet och höstlovet, när vi arbetar med Naturskolan. Låna gärna materialet till ett tema om du har haft under en dag med oss och genomför själv.

Hör av dig till oss så svarar vi på om temalådan är ledig. Lådorna finns på vårt kontor på Hornugglegränd 9.

Gör en egen temalåda

Här hittar du materiallistor som stöd när ni ska köpa in en egen låda. Det mesta av vårt material är enkla, billiga och vardagliga saker. Om du saknar ett tema som du vill köpa material till kan du kontakta oss.

Legobitar.