Grillbyskolan

Vi strävar efter att skoldagen ska präglas av ledorden omsorg, omtanke och generositet. Vi har en god andel legitimerade lärare och vi tar ansvar över våra resultat. 

 

Foto på tre elever som ligger i en tunnel och ler mot kameran.

Fakta om skolan

  • Adress: Storgatan 33, 749 52 Grillby
  • Telefon: 0171-62 66 76
  • År: F–6
  • Antal: 190 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Matsal och skolmat

Matsalen på Grillbyskolan är rymlig och fräsch och har ett eget kök där det mesta lagas från grunden. Det serveras alltid minst två rätter varav en är vegetarisk. I salladsbaren finns det mycket att välja på och den förändras beroende på årstid och säsong med hänsyn till miljön.

Lokaler

Grillbyskolan består av tre byggnader varav en rymlig matsal, idrottshall, slöjdsalar samt fina, ljusa, rymliga klassrum och fritidslokaler.

Foto av Grillbyskolan. Det är en gul tegelbyggnad. I förgrunden syns elever på skolgården.

Skolbibliotek

Skolan har ett fint skolbibliotek som eleverna besöker klassvis minst en gång i veckan. Biblioteket är en pedagogisk resurs som delvis är bemannat av vår skolbibliotekarie. Författarbesök, boktips är några av de aktiviteter som våra elever gynnas av.

Digitala verktyg

Alla klassrum är utrustade med interaktiva tavlor. I förskoleklass och åk 1 har eleverna tillgång till ipads och i åk 2-6 har eleverna egna chromebooks. De digitala enheterna används för att komplettera den traditionsenliga undervisningen och för att alla elever ska nå utbildningens mål.

Värdegrund och lokala styrdokument

Grillbyskolans värdegrund

Alla människor har lika värde.

Jag accepterar att vi är olika. Jag respekterar att vi tycker olika. Jag tar ansvar för allt jag gör och säger. Jag är ärlig mot andra och mig själv. Jag bryr mig om och hjälper till.

Det är vi tillsammans som skapar en bra skola för alla.

Lokala styr­dokument

De lokala styr­dokumenten ansvarar skolan för och du kan kontakta oss om du vill läsa mer.

Fritidshem

På fritidshemmet kan barnet vara före och efter skoldagen och på loven.

Fritidshemmet består av två avdelningar, en avdelning för förskoleklass och årskurs 1, samt en avdelning från årskurs 2 och äldre. Avdelningarna har sin tillhörighet i skolans lärlag. Det innebär att eleverna har samma barn och vuxna omkring sig på dagarna. Fritidshemmet öppnar klockan 06.30 och stänger klockan 18.00.

Fritidshemmet har förutom tillgång till undervisningslokaler även tillgång till skolgården, idrottshall, slöjdsal och närområdet med närheten till naturen som skog, fält och parker.

Det är viktigt att eleven hela tiden ser den egna utvecklingen i både ämneskunskaper och sociala färdigheter. Vi utvecklar förmågor hela dagen och fritidshemmet och skolan kompletterar varandra i det arbetet.

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elev­inflytande

På Grillbyskolan har eleverna rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevråd

I elevrådet deltar utvalda elever från alla klasser. Deras uppgifter är, bland annat, att sammanställa och diskutera klassrådens förslag och att vidarebefordra till rätt personer. De ska också verka för trivsel och gemenskap på skolan. Elevrådets styrelse består av elever från årskurs 5 och 6. De ska representera eleverna inför skolledning och i andra sammanhang.

Klassråd

På klassråden kan eleverna i varje klass ta upp frågor som är viktiga för dem. Elevrådsrepresentanterna tar med sig frågor som är viktiga till elevrådet.

Jourklass

Årskurs 4-6 är jourklasser. Att vara jourklass innebär att man hjälper till under skolmåltiderna med disk och undanplockning. Det görs tre till fem veckor per termin.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Föräldramöte

Möte med vårdnadshavare hålls en gång per läsår. Om det behövs fler så kallar vi till fler möten. Vårdnadshavare är även välkomna på ett öppet hus en gång per läsår. Vi visar då upp vår verksamhet och det finns tillfälle att möta all skolans personal.

Föräldraråd

Rektor bjuder in alla vårdnadshavare, 2 gånger per termin, för att samtala om skolan. Rektor presenterar bland annat resultat och åtgärder av vårt kvalitetsarbete. Det är ett tillfälle där vårdnadshavare kan komma med förslag, ställa frågor och ha en god dialog med rektor om skolan.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. Det är ett samtal som sker på lika villkor mellan barn, vårdnadshavare och lärare. Samtalet innefattar elevens sociala utveckling och kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen. En gång per läsår skriver läraren en skriftlig individuell utvecklingsplan, IUP, för de elever som ännu inte får betyg.

Veckobrev

Ditt barns klasslärare skickar brev med information om skolan och klassen till dig minst varannan vecka via mail eller blogg. Flera lärare har ett konto på Instagram, där du som vårdnadshavare kan följa vad ditt barn arbetar med i skolan. Vänd dig till ditt barns lärare för mer information.

Öppet hus på Grillbyskolan

Välkommen på öppet hus på Grillbyskolan för dig som ska välja förskoleklass till ditt barn inför skolstart hösten 2024.

Datum: Onsdag 22 november klockan 17.30–18.30

Kontakt och sjukanmälan

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Grillbyskolan. 

Sjukanmäl

Sjukanmälan kan endast göras i InfoMentor Hub. I boxen Frånvaro anmäler du frånvaro för ditt barn senast klockan 8.00.

Expedition

Telefon: 0171-62 66 76
E-post: grillbyskolan@enkoping.se

Ledning

Rektor

Maria Lindberg
Telefon: 0171-62 68 00
E-post: maria.lindberg.a@enkoping.se

Arbetslag

Årskurs F-6

Telefon: 0171-62 68 42

Fritidshem

Årskurs F-1

Telefon: 0171-62 68 51 eller 0171-62 68 43

Årskurs 2-6

Telefon: 0171-62 68 49 eller 0171-62 68 50

Elevhälsan

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 62 20

Kurator

Kurator träffas enligt överenskommelse med klasslärare.

Psykolog

Telefon: 0171-62 72 80

Skolläkare

Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterska.

Matsal och kök

Kökschef

Lena Bodin
E-post: lena.bodin@enkoping.se
Telefon: 0171-62 68 46