Munksunds­skolan

Munksundsskolan - en skola för alla. Glädje, nyfikenhet och tillsammanskraft utvecklar oss in i framtiden.

Foto på flera elever som är i en klätterställning.

Fakta om skolan

  • Adress: Löparegatan 12, 745 36 Enköping (Parkering sker endast på Enavallen)
  • Telefon: 0171-62 64 00
  • År: F–6
  • Antal: 340 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Matsal och skolmat

På Munksundsskolan har vi kockar som lagar mat med kärlek och omtanke av den svenska råvaran.

Varje dag serveras goda och näringsriktiga måltider. Vi lagar så mycket av maten som möjligt från grunden.

Matsalen rymmer 170 ätande och eleverna tar maten i ett angränsande rum för att minska ljudnivån. Det samma gäller när eleverna lämnar disken. Diskrummet ligger i ett separat rum i anknytning till matsalen.

Matsalen kommer även att användas till föreställningar och storsamlingar då det går att öppna upp till musiksalen intill där det finns en scen.

Lokaler

Munksundsskolan är bygdes 2018 och ligger i centrala Enköping nära natur och idrottsplats. Skolan har en stor inbjudande skolgård med plats för varierande utelek.

Vi är en skofriskola. Skorna lämnas i kapprummen som finns i anknytning till entréerna och det är där vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn. Det finns två entréer där eleverna går in. Resterande ingångar är låsta av säkerhetsskäl och används endast av personal.

Foto av Munkundsskolan. Det är en stor flervåningsbyggnad i tegel.

Skolbibliotek

I skolan finns ett skolbibliotek med stora fönster ut mot skolgården. Lokalen är ljus och öppen och det finns plats för eleverna att arbeta och läsa i lugn och ro. En skolbibliotekarie finns på plats vissa dagar i veckan.

Skolbibliotekarien arbetar i nära samarbete med Enköpings bibliotek, och kan ta med böcker som inte finns på skolan, om eleverna önskar det.

Digitala verktyg

Vi använder många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer. De flesta moment i undervisningen kan stödjas av digitala verktyg som motiverar, intresserar och utmanar eleverna. Genom att använda digitala inslag som en naturlig del i undervisningen kan vi förbättra förutsättningarna för att lyckas med ett formativt arbete.

Värdegrund och lokala styrdokument

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss eller komma på besök.

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Munksundets fritidshem har ca 220 inskrivna barn fördelade på 4 avdelningar.

Öppettider

Öppet kl 06.30-18.00. måndag-torsdag, fredag 06.30-17.30

Öppning vid förskoleklassen.

Frukost

Frukosten serveras kl. 07.15 för årskurs f-1 och 7.30 för årskurs 2-6.

Mellanmål

  • Förskoleklass kl. 14.30
  • Årskurs 1 kl. 13.55
  • Årskurs 2 kl.14.10
  • Årskurs 3-6 kl. 14.30

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevråd

På elevrådet finns representanter från de olika klasserna. Elevrådet träffas regelbundet och diskuterar frågor som rör skolan. Ämnen som tas upp kan vara skolmiljön, återkommande aktiviteter och annat som eleverna tycker är viktigt.

Kompisgrupp-Munkis

Vi arbetar aktivt med för att öka trivseln och tryggheten samt förebygga mobbning på skolan.

I varje klass finns två valda elever till kompisgruppen, deras främsta uppgift är att arbeta för att öka trivseln på skolan och förebygga mobbning. De har en viktig roll i vårt arbete kring det på skolan. Vi är tacksamma att de ställer upp för sina kompisar och tar på sig detta extra arbete. Handledarna för gruppen samarbetar med klasslärare och andra medarbetare.

Kompisgruppen träffas en gång varannan vecka. Vid träffarna diskuterar de bland annat hur det är på skolan. De får samarbetsuppgifter som de tar med sig till sin klass att arbeta vidare med.

Klassråd

Varje klass håller klassråd varje eller eller varannan vecka.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Utvecklingssamtal

En gång per termin har elevens lärare ett utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte en gång per termin. Om det behövs kallar vi till fler möten.

Föräldraråd

I alla klasser finns föräldrarepresentanter. De har i uppdrag att representera klassen i föräldrarådet. Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin. I forumet samlas föräldrarepresentanter och skolans rektor för att prata om skolan. Du är välkommen att vara med på föräldrarådet även om du inte är utsedd till föräldrarepresentant.

Kontakt

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Munksundsskolanskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmäl

Sjukanmälan kan endast göras i InfoMentor Hub. I boxen Frånvaro anmäler du frånvaro för ditt barn senast klockan 8.00.

Hur loggar jag in i InfoMentor Hub?

Gå till Infomentors webbplats och tryck på ”Logga in” till höger på sidan. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Expedition

Telefon: 0171-62 64 00
E-post: munksundsskolan@enkoping.se

Ledning

Rektor

Annie Lundin

Telefon: 0171-62 64 01
E-post: annie.lundin@enkoping.se

Arbetslag

A-laget, B-laget, C-laget, Admin-laget och Fritids-laget

Telefon: 0171-62 64 00

Fritidshem

Fritids Förskoleklass

Telefon: 0171-62 64 08

Fritids årskurs 1

Telefon: 0171-62 64 07

Fritids årskurs 2

Telefon: 0171-62 64 06

Fritids årskurs 3-6

Telefon: 0171-62 64 10

Elevhälsan

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 68 26

Kurator

Telefon: 0171-62 56 48

Psykolog

Telefon: 0171-62 72 80

Rektor

Annie Lundin

Telefon: 0171-62 64 01

Specialpedagog

Telefon: 0171-62 64 00

Skolläkare

Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterska.

Matsal och kök

Kökschef

Helena Högberg
E-post: helena.hogberg@enkoping.se
Telefon: 0171-62 64 04

Skolan i sociala medier

Instagram