Örsundsbro­skolan

Vår vision är att ha en trygg och tillåtande miljö med ett klimat som skapar goda förutsättningar för lärande, utveckling och inflytande.

Foto på en elev som jobbar vid sin bänk.

Fakta om skolan

  • Adress: Skolvägen 2, 749 60 Örsundsbro
  • Telefon: 0171-62 57 24
  • År: F–9
  • Antal: 540 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Vi arbetar aktivt med att barnen ska känna sig trygga hos oss och få tillit till den egna förmågan. Att kontinuerligt arbeta mot en högre måluppfyllelse är ett viktigt fokus.

I årskurs F-6 arbetar vi årskursvis där flera pedagoger är kopplade till varje årskurs med ett gemensamt ansvar för årskursens elever.

På högstadiet arbetar vi i lärarteam med ett gemensamt ansvar för skolans elever i ämnena. Varje elev är även kopplad till en mentor som följer eleven under högstadietiden.

Örsundsbroskolan är en partnerskola. Partnerskolor bygger på samarbete mellan skolor och Uppsala universitet.

Foto av Örsundsbroskolan. Det är flera byggnader i rödmålat trä.

Matsal och skolmat

På Örsundsbroskolan har vi ett eget tillagningskök. Till lunchen erbjuds alltid två rätter varav en är vegetariskt, till det serveras en salladsbuffé. Elever som går på fritidshemmet erbjuds frukost och mellanmål.

Skolbibliotek

Skolan har ett fint skolbibliotek som eleverna besöker klassvis, minst en gång i veckan. Bibioteket är en pedagogisk resurs som delvis är bemannat av vår skolbibliotekarie. Författarbesök och boktips är några av de aktiviteter som våra elever får ta del av. Biblioteket är även en del av Enköpings kommuns ordinarie biblioteksverksamhet.

Digitala verktyg

Att arbeta digitalt är ett arbetssätt som genomsyrar vår verksamhet från årskurs 4. Vi arbetar med Google Suite For Education (GSE) och alla elever från årskurs 4 har en egen iPad.

Genom att utgå ifrån ett digitalt arbetssätt motiveras och utmanas eleverna på ett effektivt sätt och blir väl rustade för framtiden. Det ger oss även förutsättningar att snabbt kunna ge feedback och individanpassa uppgifterna så att eleverna kontinuerligt går framåt i sin kunskapsutveckling. Användandet av iPads öppnar även upp för fler pedagogiska metoder och kreativa arbetsformer som ytterligare motiverar och stimulerar eleverna.

Från hösten 2018 kommer alla elever årskurs 1-9 att ha en egen iPad.

Studie- och yrkes­vägledning

Vi har en studievägledare som finns tillgännglig för hela skolan. Här finns det möjlighet att boka samtal kring dina studie- och yrkesval. Vi arbetar aktivt med arbesmarknadskontakter och har prao för eleverna i årskurs 8.

Värdegrund och lokala styrdokument

På Örsundsbroskolan jobbar vi kontinuerligt med värdegrundsarbetet, vi jobbar utifrån våra fyra ledord Gemenskap, Ansvar, Respekt och Trygghet.

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevråd

På Örsundsbroskolan har vi två olika eleveråd, ett bestående av representater från varje årskurs från 1-6, och ett med representanter från årskurs 7-9 samt en representant från personalen. Elevråden träffas regelbundet och diskuterar de frågor som är viktiga för eleverna.

Klassråd

På klassråden tar eleverna upp frågor som är viktiga för dem. Elevrådsrepresentanterna tar därefter med sig frågorna och lyfter dem på elevråden.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Föräldramöte

Föräldramöte hålls en gång per läsår. Om det behövs så kallar vi till fler möten.

Föräldraråd

Rektor träffar kontinuerligt representanterna från förädrarådet.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Öppet hus på Örsundsbroskolan

Välkommen på öppet hus på Örsundsbroskolan för dig som ska välja förskoleklass till ditt barn inför skolstart hösten 2024.

Datum: Tisdag 28 november klockan 17.30–18.30

Kontakt

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Örsundsbroskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmäl

Sjukanmälan kan endast göras i InfoMentor Hub. I boxen Frånvaro anmäler du frånvaro för ditt barn senast klockan 8.00.

Hur loggar jag in i InfoMentor Hub?

Gå till Infomentors webbplats och tryck på ”Logga in” till höger på sidan. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Expedition

Telefon: 0171-62 57 24

Skolassistent

Maud Bergstrand
E-post: maud.bergstrand@enkoping.se

Ledning

Rektor

John Danielsson
E-post: john.danielsson@enkoping.se
Telefon: 0171-62 57 21

Förskoleklass

Telefon: 0171-62 57 28

Fritidshem

Filuren årskurs F–1

Telefon: 0171-62 57 28

Planeten årskurs 2–3

Telefon: 0171-62 57 26

Raketen årskurs 4–6

Telefon: 0171-62 57 27

Elevhälsan

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 58 11

Kurator

Telefon: 0171-62 56 49 eller 0171-62 69 86

Psykolog

Telefon: 0171-62 72 80

Specialpedagog

Telefon: 0171- 62 57 47

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0171-62 57 34

Skolläkare

Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterska

Matsal och kök

Kökschef

Mervi Jokinen
E-post: mervi.jokinen@enkoping.se
Telefon: 0171-62 57 32

Skolan i sociala medier

Instagram

Twitter