Amerikaskogens uteklassrum

För årskurs 3-6. Temat erbjuds året om. Vi vandrar på Fornstigen till Lillkyrkaskolans fina lägerplats vid Amerikaskogen.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Vi anpassar temat efter er

Det här är ett tema som utvecklas i samarbete med er. Vi utgår från gruppen och vad som kan vara av intresse för er just nu. Våra övriga teman kan användas som inspiration och förslag på innehåll. Om ni är inne i något arbete/tema eller vill starta upp ett nytt område så kan vi använda det som utgångspunkt för dagen.

Ni åker kulturbuss (max. 25 elever) ut till Lillkyrka och vandrar sedan på Fornstigen till Lillkyrkaskolans fina lägerplats vid Amerikaskogen. Vandringen är ca 4 km i varje riktning.