Använd dina sinnen

För årskurs F-5 och erbjuds mars-november. Den här dagen får ni arbeta utomhus med alla sinnen och samtidigt lära er om andra djurs sinnen. Flera skolämnen integreras i arbetet.

Barn med ögonbindlar på sig står på led.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Koppling till Lgr22

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa
 • utveckla kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen

Centralt innehåll åk 1-3

 • Några av människans organ, deras namn och översiktliga funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft med hjälp av oli­ka sinnen
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funk­tion och samverkan
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer som finns under fliken laga mat över öppen eld.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar m.m. kan det variera vilka övningar vi genomför.

 • Rovdjur och byte (Att lära in ute – året runt s. 51)
 • Sinnesstigen (Att lära in ute – året runt s. 50)
 • Känsel – saker i handen (Naturpedagogik s.18)
 • Trumman i skogen (Att lära in ute – året runt s. 54)
 • Räven och harungarna (För det vilda s.58)
 • Hörsel och syn – fingrar i luften (Naturpedagogik s.18)
 • Linan (Att lära in ute – året runt s. 52)
 • Fotografleken åk 3-9 (Att lära in ute – året runt s. 54)
 • Spring och sök (Naturpedagogik s.65)
 • 5-facksask (Naturpedagogik s.17-18)
 • Hitta trädet

En blindgångslek utomhus, där det finns lite olika träd. Tränar trygghetskänslan , vakenheten och känseln.

Dela in gruppen i par. Den ena i paret är blind och får en ögonbindel. Den blir sedan (lugnt och fint) ledd av den andre i lite cirklar och sedan fram till ett träd som den får känna på så utförligt den vill. Sedan blir han åter ledd i cirklar en stund.

Efter det tar man av ögonbindeln och den blinde får då gå runt och titta och känna på träden och gissa vilket träd som han blivit ledd till.

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen.Titta på fotografier från dagen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Litteratur

Att lära in ute – året runt Nynäshamns Naturskola ISBN 978-91-977-0362-8

Naturpedagogik, Germund Sellgren ISBN 91-646-1905-2