Eld

För årskurs 5-9. Erbjuds året om. Eleverna får prova att göra upp eld med hjälp av olika metoder och har chans att bli eldmästare.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Eld är något som fascinerar i alla åldrar. Eldens historia tas upp på ett naturligt sätt och vi försöker hitta ”eldens hemlighet”. Eleverna har i uppgift att koka upp vatten i en stor konservburk. Om tid finns avslutar vi dagen med att grilla korv över elden eleverna gjort.

Exempel på aktiviteter:

 • Brandsäkerhet.
 • Eldens historia.
 • Bli en eldmästare.
 • Koka te från skogen.

Kopplingar till lgr22

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 • kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar 
 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken förändras över tid.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg.
 • Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
 • Några upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser; dentifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. 
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag kan ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska lära sig.

Bra begrepp att kunna är: brandtriangeln

Använd gärna skolmaterialet "En olycka händer så lätt" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Före utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga, oömma kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Kåsa eller mugg.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Så vill vi att ni tar med grillkorv från köket. Ev. pinnbröd och grillat äpple eller banan med choklad. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med. Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur.

Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar, väder m.m. kan det variera vilka övningar som vi genomför. Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion där vi tar upp eldning och brandsäkerhet, allemansrätten och introducerar begreppet ”eldmästare”. (Att lära in ute året runt s.173+179)
 • Lek: Nöff-nöff. En kull-lek innanför en yta begränsad av ett lång-rep. Två kullare, när man blivit kullad ställer man sig framåtböjd bredbent. Man kan bli fri om någon ej kullad ställer sig bak mot bak framåtböjd och skakar hand med den kullade mellan benen samtidigt som båda hälsar ”nöff-nöff”. Man kan ej bli kullad under fritagningen. Efter en stund byter man kullare.
 • Lek: Bli som mig kull. (Fun & Games s.178)
 • Förberedelse för elden: Gruppen gör ordning en eldstad med eldplåt och stenar. Dessutom görs en trefot och insamlas ved i tre fraktioner. (Att lära in ute året runt s.182)
 • Olika sätt att tända en eld gås igenom och kommenteras ur ett historiskt perspektiv. Olika typer av eldstäder visas. Brandtriangeln. (Att lära in ute året runt s.184-186)
 • Gruppen får ut en ask med hjälpmedel och gör med dessa en eld och kokar granbarrste med hjälp av en plåtburk upphängd i trefoten. (Att lära in ute året runt s.187) Målet är att bli eldmästare. (Att lära in ute året runt s.179)
 • Lek: ”Ugglor och kråkor” om eld (Sharing nature with children s78)

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Några förslag på andra aktiviteter

I det centrala innehållet står det: Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Här kan ett arbete om kolets kretslopp bli intressant.

Jämför gärna förbränning med fotosyntesen.

Hur ser kopplingen ut mellan förbränning, som i att elda utomhus och förbränning, som i att förbränna mat i kroppen.

Boktips: Albert Mus berättar om den fantastiska atomen av Lena Stiessel ISBN9789172995574

Kanske kan eleverna göra en egen film om kolets kretslopp.

Gör en väggtidning om eldens historia eller ett poddradio avsnitt.

Är elden bra för skogen? Ta reda på mer, vilka arter trivs efter en skogsbrand. Kan en skogsbrand bidra till biologisk mångfald eller är det bara massa natur som dör i en brand?

Filmtips

På SLI play finns en bra film att titta på om kolets kretslopp.

Använd fotografierna från utedagen till att göra en pressentation om att bli eldmästare.

I det centrala innehållet står det: Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. Kanske kan ni fortsätta och undersöka brännbarhet, gärna utomhus. Hur brinner t.ex. olika textiler? Är det bäst att ha en ulltröja eller en fleecetröja när man eldar? Varför?

Hur gick det att konstruera en trefot? Hur skulle du göra om du fick chansen igen? Kan ni gå ut och göra fler trefötter? Hittar ni en bra instruktion på nätet?

Om ni inte gjorde detta före utedagen så passar det bra att arbeta efter utedagen också. Använd gärna skolmaterialet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Litteratur

Joseph Cornell - Sharing nature with children ISBN 1-883220-73-4

Nynäshamns Naturskola – Att lära in ute året runt ISBN 978-91-977-0362-8