Forntida teknik

För årskurs F-6 under perioden april- november. Eleverna får uppleva en dag där vi arbetar utomhus med olika typer av tekniker som människan använt förr.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Exempel på aktiviteter:

 • Tillverkning av tjära.
 • Vävning och repslagning.
 • Brummare.
 • Tillverka kolkritor.
 • Medaljong med runskrift.

Koppling till lgr22

Skolans uppdrag

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all ­undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.

Ämnets syfte

Temat ”Forntida teknik” ska ge eleverna förutsättningar att utveckla nedanstående förmågor i historia, slöjd och teknik:

 • kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer (historia)
 • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker (slöjd)
 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid (teknik).

Centralt innehåll åk 1-3

Samhällsorienterande ämnen

 • Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, brons­ålder och järnålder.

Slöjd

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.
 • Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet.

Teknik

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Centralt innehåll åk 4-6

Historia

 • Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.

Slöjd

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
Teknik
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Eleverna använder bl a material som hämtas från naturen. Vi vill gärna att dagen kopplas samman med något arbetsområde i den vanliga undervisningen.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag kan ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska lära sig.

Att använda kniv

Om det står i dagplaneringen att vi ska tälja t.ex. brummare så är det klokt att gå igenom knivens delar och grundläggande säkerhet när man hanterar en kniv. Om man googlar knivbevis så får man hjälp från scouterna, med detta.

Grundläggande täljposition: sitt ner, tälj ifrån dig, rikta ner mot marken, håll isär/undan knä (och ben) så de är utanför ”slintrisken”, ha fritt framför dig och ha något stadigt bakom ryggen.

Förvaring av kniv och teknik att överlämna en kniv – Så fort en förflyttning ska ske ska den vara i sitt fodral. Stå still när kniven ska lämnas till en annan person och då håller den som överräcker försiktigt i bladet. Varför? Den som överräcker kniven har mer kontroll över situationen och kan då motverka eventuella överraskningsmoment som kan ske i rörelse.

Forntiden

Prata gärna med eleverna om när forntiden var, att vi här i Sverige räknar åldrarna Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern som en del av forntiden.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer som finns under fliken laga mat över öppen eld.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroenantal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

Detta tema kan ha mycket olika utseende beroende på elevernas ålder och vilken inriktning ni önskar på dagen.

Områden vi brukar jobba med

 • Tidslinje över forntiden.
 • Eldens historia ett samtal ring lägerelden.
 • Tillverkning av tjära (Att lära in teknik ute s. 81).
 • Vävning av band.
 • Matlagning i kokgrop (Att lära in teknik ute s. 52, Friluftsliv och hantverk s. 142).
 • Tälja brummare (Att lära in teknik ute s. 85, Att lära in ute – året runt s. 84).
 • Tova med ull.
 • Göra eld (Att lära in ute – året runt s. 85).
 • Pottaska som tvättmedel (Att lära in teknik ute s. 49).
 • Smycken förr i tiden (Att lära in teknik ute s. 82).
 • Tillverka kolkritor - torrdestillering - pyrolys (Skogen i skolan).
 • Medaljong med runskrift.
 • Lekar från förr: släppkäpp, jaktstafett, ett två tre-nu får jag se (Friluftsliv och hantverk s. 157).
 • God morgon godmiddag godkväll - lek.
 • Denna ringen den ska vandra - sånglek.

Efterarbete

Knyt ihop säcken i klassrummet Gör en reflektion över utedagen, gärna dagen efter utedagen. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen.Titta på fotografier från dagen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Gör en tidslinje över forntiden på skolgården. Om vi inte gjorde det i skogen är detta en rolig övning. Gör lappar att lägga ut eller sätta upp med klädnypor eller låt en elev hålla i lappen när ni fortsätter att gå er tidslinjesträcka. Skalan i mitt exempel är att 1000 år är 10 meter.

Stenåldern börjar 10 00 f.Kr gå 83 meter Bronsåldern börjar 1700 f.Kr gå 12 meter Järnåldern börjar 500 f. Kr gå 15 meter Järnåldern slutar 1050 e.Kr gå 10 meter 2000 (eller innevarande år).

Litteratur

Att lära in ute – året runt, Nynäshamns Naturskola ISBN 978-91-977-0362-8

Friluftslivets pedagogik, Brügge, Glantz, Sandell ISBN 91-47-05130-2

Friluftsliv och Hantverk, Glantz, Olsson ISBN 91-36-02604-2

Att lära teknik ute Brage ISBN 978-91-979600-0-7