Naturkatastrofen

För årskurs 8-9. Erbjuds vår och höst. Genom ett processdrama ger vi eleverna en egen upplevelse av hur en naturkatastrof kan skapa fattigdom och ohälsa.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö.

Det här temat tar sin utgångspunkt ur det centrala innehållet i geografi som handlar om: Befolkningsutveckling, förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. Det ger också en ingång till att diskutera hållbarutveckling ut många aspekter.

Genom den gemensamma upplevelsen som elever och lärare får under den här dagen kan det fortsatta arbetet i klassrummet berikas. I diskussioner använder vi den gemensamma upplevelsen som grund för att kunna förstå hur det kan kännas att leva under knappa och hårda förhållanden.

Det här är ett heldagstema!

Exempel på aktiviteter:

 • Skapa en lägerplats
 • Rena vatten
 • Gör eld och laga mat
 • Använda knappa resurser
 • Bota sjukdomar
 • "Överleva" genom samarbete

Kopplingar till läroplanen

Ur övergripande mål och riktlinjer:

 • Skolan ska ansvara för att varje elev
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor

Centralt innehåll åk 7-9

Geografi

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Idrott och hälsa

Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hem- och konsumentkunskap

Måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Teknik

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Förarbete

Skolan förbereder

Skolan förbereder grupper om 5 till 7 elever. Tänk igenom gruppsammansättnigen så att gruppen ges goda möjligheter att samarbeta under dagen. (max 40 elever totalt). Vi skulle vilja att varje grupp bara har en mobiltelefon. Den telefon gruppen har behöver ”rödakorset” få numret till.

Eleverna informeras om utedagen och motiveras till arbetet. Titta gemensamt i klassen på filmerna som finns här på vår hemsida som handlar om matlagning.

Det är bra om eleverna informeras om hur vattenrening fungerar och hur man kan rena vatten på egenhand om man är ute i fält.

Lärarna från skolan är journalister som bevakar händelseutvecklingen och rapporterar. Markera er journalist tillhörighet med någon pressackreditering. (En enkelskylt som säger att ni är journalister räcker bra.) Lärarna behöver också ha en mobiltelefon var som ”rödakorset” har numret till. Genom lärarnas roll som journalister kan de snoka omkring bland eleverna under dagen och följa elevernas arbete samt göra formativa bedömningar.

Det är viktigt att lärarna från skolan kan delta under hela dagen och det behöver vara minst två lärare på en grupp om 25 elever. Är antalet elever fler behöver antalet pedagoger öka. Boka och ta med ingredienser från matsalen, se vår receptsamling på hemsidan för förslag på mat. Ta med engångsbestick, papptallrik och engångsmuggar. Eller be eleverna ta med hemifrån. Om skolan har en megafon ta med den. Lärarna tar med egen lunch.

Eleverna förbereder

Oömma kläder efter väder! Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag.

Naturskolan förbereder

Vi ”planterar ut” eldfat och PET-flaskor. Tar med allt material till dagen inkl. matlagningsutrustning.

Roller

Lärarna från skolan är journalister som bevakar händelseutvecklingen och rapporterar. Journalisterna har en viktig uppgift i att föra ut uppgifter bland eleverna under dagen. Det är också journalisterna som kommer att kontrollera om eleverna klarar uppgifter som att göra upp eld, matlagning, medicintillverkning, mm. Markera er journalist tillhörighet med någon pressackreditering. (En skylt som säger att ni är journalister). ENVs pedagoger är personal från Rödakorset. Gula västar markerar tillhörighet. Eleverna är befolkning som försöker överleva katastrofen.

Utedagen

Innan spelet börjar

Vi träffar eleverna för att ge kort information om dagens övningar samt spelets regler, se dagplaneringen för var och när vi ses. Vi berättar att eleverna ska vara med i ett processdrama och varför. Med utgångspunkt i centrala innehållet i läroplanen, och med en UPPLEVELSE som grund kan man lära sig saker och förstå nya samband. Eleverna får veta vilken grupp de kommer att arbeta i under dagen.

Spelregler

Ni kommer under dagen att utsättas för en del prövningar som ni på bästa sätt ska försöka lösa. Om man inte kan visa för de bevakande journalisterna att problemet är löst måste man köpa sig hjälp, om man har pengar. (En begränsad mängd dollar har eleverna tillgång till när spelet börjar). Informera om vilka roller vi kommer att ha under dagen. Ni kommer under dagen att få vidare spelförutsättningar via sms.

Bakgrund till dagens drama

Området som ni bor i har drabbats av översvämning pga. klimatförändringar med stora regn som följd. Allt står under vatten och ni tvingas fly upp i bergen. Ni vill hitta en plats högt upp för att inte nås av vattnet. Ni behöver nu skapa er ett läger där ni kan övernatta. Hittar ni något av värde på vägen till era läger så får ni ta med det med er.

Första uppgiften är att skapa en eldstad, samla ved och hitta vatten. Ni behöver göra upp eld för att torka era kläder. Vattnet måste renas för att gå att dricka. Innan spelet börjar kommer några i gruppen att stickas till några saker som de kan ha med sig när de flyr.

 • En summa pengar, 5 dollar/grupp
 • Ett multiverktyg
 • Eldstål
 • En kåsa
 • En instruktion i hur man renar vatten i naturen
 • Två tamponger

Dessa saker exklusive tampongerna ska återlämnas till "Röda Korset" vid dagens slut.

Journalisterna får:

 • Tändstickor
 • Colaburkar

Eleverna får själva hitta ett lämpligt läger enligt instruktioner. Spelledare och lärare håller sig lite i bakgrunden under början av spelet. Spelet kan börja!

Spelets gång

Spelet börjar ganska öppet med den katastrofinformation som de fått. Eleverna kommer att informeras under dagen via sms och samlingar vid "Röda korsets" läger.

Början

SMS nummer ett är en repetition på vad första uppgiften är: Skapa en eldstad, samla ved och hitta vatten. Ni behöver göra upp eld för att torka era kläder. Vattnet måste renas för att gå att dricka.

Efter att eleverna har arbetat ett tag med sina läger kommer de att kallas till rödakorsets läger. Det är en central samlingsplats som är den plats som rödakorsets hjälpsändningar kommer till. Eleverna kommer att få en del material av rödakorset när den första hjälpsändningen har nått platsen.

Vi samlar eleverna med hjälp av SMS nummer två. Eleverna får presenning, spade, handskar, stor konservburk, grensåg och sisalsnöre. Problem som eleverna ska lösa under dagen informerar vi om i under samlingen:

De ska kunna visa att de kan rena vatten med ett filter. De ska fylla en hel kåsa med vatten. Eleverna tar med sig filter och renat vatten till rödakorset. Om de har lyckats får de tillgång till rent vatten, en dunk med 3 liter vatten i. Om det inte har lyckats får de i första hand chansen att förfina sitt filter. De kan också köpa tre liter vatten för en dollar.

De ska skapa en godkänd eldstad med en hink med vatten stående bredvid. Journalisterna kontrollerar. Om det inte har lyckats kan de få hjälp. MEN det kostar en dollar.

De ska göra upp eld, och hålla liv i elden under dagen. Någon måste alltid vara eldvakt. Eleverna fick tidigere tillgång till ett eldstål per grupp. De har, om möjligt, tidigare fått utbildning i hur man gör upp eld med eldstål. Journalisterna kontrollerar. Om det inte har lyckats kan de få hjälp. De får köpa en ask tändstickor av en journalist MEN det kostar en dollar.

De ska lyckas med sitt läger. Bygga ett vindskydd på en smart plats där det är möjligt för hela gruppen att övernatta. I rödakorsets första hjälpsändning fick eleverna en presenning och sisalsnöre, som kan komma till användning. Journalisterna kontrollerar. Om det inte har lyckats kan de få hjälp, men det kostar en dollar.

Lunch

Sms nummer tre går ut till grupperna att en person behöver komma till Röda korsets läger. En ny hjälpsändning har kommit. Grupperna får mat men måste kvittera ut material för att kunna äta och laga maten.

Grupperna får låna:

 • muurikka,
 • plåtburk med tre ben
 • diskmedel, diskborste, diskbalja, stekspade
 • liten och stor bunke
 • två skärbrädor
 • två köksknivar
 • tidningspapper

Pant på 2 dollar får eleverna tillbaka när materialet är diskat och återlämnat.

SMS nummer fyra

Sms nummer fyra kommer när eleverna börjar äta. Glöm inte att värma diskvatten i plåtburken. Diska sedan det du använt vid matlagningen och muurikkan enligt anvisningar du fått. Lämna sedan tillbaka allt till Röda Korset. Då får du tillbaka era 2 dollar. Elden ska brinna hela tiden.

Extra händelser under dagen

Sjukdom

Difteri kommer att drabba en av deltagarna i varje grupp. Ett sms nr. 4 skickas ut att en ur gruppen måste komma på information hos Rödakorset. Rödakorset informerar om difteri och medicin. Den som är sjuk får inte hjälpa till med arbetet i lägret förrän den är frisk och måste stanna helt passiv i sitt eget läger tills sjukdomen är botad med medicin. För att överleva det behöver de tillverka egen medicin. Ett kokt te bryggt på 1 dl vatten och 30st blåbärsblommor (eller annan passande växt). Efter informationen går en journalist runt i lägren och meddelar vem i gruppen som drabbats av sjukdomen. Den drabbade får två röda lek-band som ska hängas i kors över bröstet. Gruppen måste sedan kunna redovisa för en journalist att de har lyckats med uppdraget. Om de inte har gjort medicin måste de bege sig till rödakorset för att köpa medicin. Medicin kostar en dollar.

Coca-cola

En av journalisterna är en skum typ som vill tjäna lite extra pengar på dessa nödställda. Hen säljer coca-cola på eftermiddagen. Den kostar en dollar per burk. Journalisten går runt med en ryggsäck i lägren och säljer coca-cola max 4 st. per grupp. Journalisten tipsar om att Rödakorset kanske ger pant för burkarna, spar burkarna.

Malaria (extra)

Sjukdom, malaria kommer att drabba en av deltagarna i varje grupp. Den som är sjuk får inte hjälpa till med arbetet i lägret förrän den är frisk, markeras med två korslagda lek-band över bröstet. Botemedlet är stensötarötter, tvättade och klara att äta, sammanlagt en decimeter rot krävs. I övrigt se under sjukdom, difteri.

Avslutning av dagen

Eleverna får SMS nummer fem om att en ny tsunami väntas och vi måste evakueras. Eleverna börjar då riva lägret. Journalisterna får en lista att kolla av mot när rivningsbesked kommer. Eleverna får godkänt av journalist innan materialet som lägret är byggt av lämnas in hos Röda Korset. De grupper som har 3 dollar samlas därefter på en speciell plats där de för 3 dollar kan köpa sig platser i privata bussar för att få åka (gå hem) först. Färdkost ingår med en godispåse. De som inte har 3 dollar samlas vid Röda Korsets plats för att vänta på gratisbussar som avgår senare, efter städ.

Efterarbete

Dagen efter reflekterar eleverna kring upplevelserna de haft i sina klasser på skolan.