Skogen på vintern

För årskurs F-6. Erbjuds december-mars. Naturen lever året runt. Med en utedag på vintern försöker vi finna detta liv och undersöka hur djuren och växterna kan överleva.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Exempel på aktiviteter:

 • Växter på vintern
 • Djurspårning
 • Upplevelser i snön
 • Småkryp på vintern
 • Djurens vinterföda

Kopplingar till läroplanen

Temat ”I skogen på vintern” tränar delar av nedanstående naturvetenskapliga förmågor:

 • Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll åk 1-3

NO

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Centralt innehåll åk 4-6

Biologi

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen. Här följer också några konkreta förslag på förarbete.

Berätta för eleverna om djurens anpassningar på vintern. Om ni inte har något passande läromedel till detta kan vi tipsa om en webbsida hos Sveriges Natur.

Där kan ni hitta stora fina bilder på några vanliga svenska djur som går att visa i helklass. Bildtexten innehåller kort fakta om anpassningar. Det finns också en länk om hur djuren sover.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur.

Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar, väder med mera, kan listan variera.

Exempel på aktiviteter

Väcka lusten

 • Vinterdjur (Naturpedagogik s.30)
 • Ormens huvud (näringskedja)
 • Räven och harungarna (vinterdräkt) (För det vilda s.58)
 • Entiteleken (s.158 Att lära in ute året runt)

Fokusera uppmärksamheten

 • Näsan (Cornell)
 • Fingrar i luften färger + ljud (Cornell)
 • Tyst minut - Stå alldeles tyst i en minut. Finns det några typiska vinterljud? Vinterdofter?
 • Mjaauu - Lodjursmamman (s.190 Friluftslivets pedagogik)
 • Snöflingor med lupp (Naturpedagogik s.29)

Erbjuda direkta erfarenheter

 • Skogsvätten - vi använder Skogsvättens magiska bok - vår bearbetning från "Att lära in ute året runt" s 146 ff (F-3)
 • Frågor för dagen - dagens kunskaps innehåll (4-6)
 • Rådjur på vintern (se nedan)
 • Djurens vinterföda med hjälp av djurkort. (Naturpedagogik s.26) Här använder vi en utvecklad variant med faktatexter på baksidan av djurkorten. Finns att låna av oss.
 • Vinterståndare (Naturpedagogik s.35)
 • Knoppisar (s.9 Väntande, Spännande Natur)
 • Vinterrebus - bilda ordet vinter med naturmaterial (Naturpedagogik s.24)
 • Nötväckans minne (s.77 i Naturpedagogik)
 • Kulpromenad med vinterproblem

Under en promenad i skogen ställs ett antal frågor, med tre svarsalternativ, kring djur och växter på vintern. Pedagogen försöker att knyta frågorna till företeelser som passeras. Eleverna arbetar i par och svarar på frågor som dyker upp under promenaden genom att visa fram en av tre inplastade svars lappar. 1 X 2 Varje par får en kula som belöning när de svarat rätt. Hur många kulor kan varje par få ihop?

 • Hemlig påse med uppgifter kring vinter. Idé från (Att lära in Matematik ute s.18)
 • Naturrum - ett eget rum (s. 78 Väntande, Spännande Natur)
 • Småkryp i granarna

Lägg en vit plastduk under en gran och skaka kraftigt. Var beredd med luppar, småburkar och eventuellt insektssugar. Undersök och fånga insekter som ramlat från granen.

 • Ananasburken - ananasgaller- associera (s.47 Väntande, Spännande Natur)
 • Älgen - ekologi (s.66 För det vilda)
 • Vinterperspektiv
 • Experiment: kroppstemperatur hos älg och näbbmus. (Naturpedagogik s. 22ff)
 • Djurspårning (Naturpedagogik s.27)
 • Snöhjulet (Naturpedagogik s.25)
 • Prata om hur älgarna går på en rad i skogen när det är mycket snö och prova att gå hela gruppen i ett spår. Ledaren och hela gruppen går runt så att det bildas en cirkel (diameter ca 10 meter). Stanna, titta och diskutera. Ledaren och hela gruppen korsar cirkeln så att det bildas två halvcirklar. Stanna, titta och diskutera. Ledaren och hela gruppen korsar cirkeln så att det bildas fyra fjärdedelar. Stanna, titta och diskutera. Ledaren och hela gruppen korsar cirkeln två gånger så att det bildas åtta åttondelar. Stanna, titta och diskutera. Lek kull i spåren. Trampar du utanför blir du självkullad.

Dela upplevelsen

 • Titta på frågorna för dagen - utvärdera
 • Fyra hörn
 • Aha! Ha-Ha! Ah!
 • Minnesrundan, vad har vi gjort idag i kronologisk ordning

Upplevelselekar

Rådjur på vintern

Eleverna får en vinterdag prova på att leva som en rådjursfamilj och försöka hitta mat och klara sig från faror. Vi har genomfört aktiviteten som ett rollspel med elever från F-klass upp till åk 4. Total tidsåtgång ca 60 min.

Vi samlar eleverna i cirkel, delar in dom i grupper om 3-4 och berättar vad de ska göra:

 • Bilda rådjursfamiljer och utse bock, get och kid i varje familj
 • Prova på att gå i obanad terräng i djup snö
 • Leta mat och samla i en stor skål ( mat att leta är under snön – vintergröna ris och ljung, lavar. Ovan snön – knoppar, späda grenar, trädlavar och späda tallskott).
 • Gör en lega och provligg den
 • Göm er vid fara (den vuxne har en skylt med en vit akterspegel som när den visas upp betyder fara – spring och göm dig)

Vi samlar återigen eleverna i en cirkel och låter dom berätta om sina upplevelser.

 • Hur var det att vila i en lega i snön? Var det lätt att hitta mat? Hur gick det att komma undan fara osv.
 • All mat som grupperna lyckats samla lägger vi i en gemensam skål. Som avslutning väger vi skålen. Ett rådjur behöver äta cirka ett halvt kilo per vinterdag. Hur länge hade ett rådjur klarat sig på det vi samlat in?

Vi har märkt att leken är ett bra sätt att inleda en diskussion om rådjurs problem att överleva på vintern och därifrån gå vidare till andra djur och olika strategier för att klara sig under den kalla perioden.

Vinterdjur (Naturpedagogik s.30)

Lägg ett långrep i en form som påminner om Sverige. Samla eleverna i cirkel och prata om hur olika djur gör för att klara vintern.

Fåglar som stannar och fåglar som flyttar beroende på vilken föda de äter. Ge exempel.

Rörelse: flaxar med ”vingarna” innanför eller utanför Sverige.

Däggdjur som hittar föda på vintern och klarar sig. Ge exempel.

Rörelse: Springer omkring i Sverige.

Däggdjur som sover på vintern. Ge exempel.

Rörelse: Står stilla och sover

Ormar, ödlor, insekter som sover på vintern. Ge exempel.

Rörelse: Står stilla och sover.

Fiskar som står stilla vid botten och vilar sig. Ge exempel.

Rörelse: Stå stilla och ”fiskandas”

Gå igenom varje djurs rörelse om ni inte gjort det redan.

Ledaren säger ett djur (t.ex. blåmes) och barnen försöker göra rätt rörelse. Därefter ett nytt djur (t.ex. hare) och barnen gör en ny rörelse. Fortsätt tills ni är nöjda.

Använd gärna bildstöd.

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen.Titta på fotografier från dagen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Fler förslag på efterarbete

Om vi lekt vinterdjur, med Sverigekartan utlaggd med rep på marken, passar det bra med en sortering. Anteckna på tavlan fem kolumner Vintersömn, Vinteraktiva, Fisk - lågaktiva, Flyttfåglar och Stannfåglar. Sortera tillsammans in de djur och fåglar som var med i leken under rätt rubrik.

Arbeta vidare kring de djur och fåglar som var med i lekar och övningar i skogen.

Skriv "vet du att meningar" utifrån saker ni minns från utedagen, eller läst vidare om i en bok. Tex Vet du att en Kungsfågel äter 2000 spindlar varje dag.

Gör näringskedjor och eller näringsväv i klassrummet. Tips och bilder finns på det digitala läromedlet Ugglans biologi. Anpassa till er nivå.

Litteratur

Nilsson Lars-Erik, Nilsson Bo, Stensson Lennart, 2000. För det vilda. Vatten, land. Aktiverande övningar om djur. Umeå: UnivEx, Umeå Universitet.

Germund Sellgren – Naturpedagogik ISBN 91-646-1905-2

Naturskoleföreningen – Att lära in matematik ute ISBN 91-631-7462-6

Lättman-Masch Robert, Wejdmark Mats - Att lära in ute - året runt ISBN 978-91-979108-8-0

Rapp Anders - Väntande, Spännande Natur ISBN 91-26-92040-9

Rapp Anders - Hej Natur! ISBN 91-26-96040-0

Brügge Britta - Friluftslivets pedagogik ISBN 91-47-05130-2