Skogens mat – hemkunskap

För årskurs 3-9. Erbjuds som bäst i september. Eleverna får uppleva en dag med att skapa en god måltid av både ingredienser som vi har med oss och sådant vi kan hitta ute i naturen.

Foto på kastruller över öppen eld.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Mindre grupper ansvarar för olika delar av processen att göra en måltid ute. Skogens mat är en utedag där klassen tillsammans hjälps åt att skapa förutsättningar för en riktig festmåltid ute i skogen. En dag som hjälper till att svetsa samman gruppen och ger erfarenheter och upplevelser att minnas.

Exempel på aktiviteter:

 • Samarbetslekar
 • Förbereda eldplats
 • Samla ved och ingredienser från skogens skafferi
 • Laga gryta, koka sylt, steka bröd och laga efterrätt

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Skogens mat” tränar delar av nedanstående förmågor i idrott och hälsa samt i hem- och konsumentkunskap:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

Centralt innehåll årskurs 1–6

Hem- och konsumentkunskap

Mat, måltider och hälsa
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
 • Måltidens betydelse för gemenskap.

Idrott och hälsa

 • Allemansrättens grunder. Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Samhällsorienterande ämnen

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Centralt innehåll årskurs 7–9

Hem- och konsumentkunskap

Mat, måltider och hälsa
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
Konsumtion och ekonomi
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelse
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Förarbete

Skogens mat passar som en del av undervisning kring var vi får vår mat ifrån. Utedagen kan fördjupa förståelsen för att all vår mat har sitt ursprung i växter och djur. Att besöka ett jordbruk och se hur mat produceras där kan vara en bra jämförelse. Klassen kan förbereda sig genom att på olika sätt studera och lära sig saker kring ätliga växter.

Utedagen genomförs på någon trevlig plats ute i skogen där det finns möjlighet att i närheten hitta både svamp, lingon och blåbär.

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Temat kan genomföras på två olika sätt.

För de yngre eleverna

Lärarna och naturskolan planerar och förbereder dagen. Ingredienser till maten ordnas från skolköket. Se förslag på recept mm nedan under rubriken Skogens mat för de yngre.

För de äldre eleverna

Temat förbereds som ett mindre arbetsområde för eleverna. Eleverna delas in i grupper om 4-5 elever. Dessa förbereder utedagen genom att lägga meny och planerar inköp av mat. Ingredienserna tar ni från skolan sedan med er ut i skogen. Det är roligt om eleverna har planerat för att plocka bär eller svamp på plats i skogen. Kanske kan de också ta med äpplen från den egna trädgården om de ingår i receptet. Eleverna behöver också skriva listor på vilket material som de kommer att behöva. Obs! Naturskolan tar med den matlagningsutrustning som ni önskar minus personliga saker som matlåda, kåsa och bestik. Bra att veta är att eleverna kan låna tex muurikka, gryta/kastrull, eller stormkök, vi vill ha in listor på vad eleverna vill låna gärna en vecka innan utedagen. Ni kan använda recepten här på vår hemsida eller helt egna recept.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbete i klassrummet.

Matsäck för alla

innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar mat ute 

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer.

Utedagen

Skogens mat för de yngre

Dagen börjar med någon lek för att skapa samhörighet och som ett sätt att komma igång. Därefter delas klassen in i mindre grupper som ansvarar för olika delar av processen att göra en måltid ute. Några förbereder matlagningsplatser genom att samla ved och göra själva eldplatsen. Andra samlar skogens mat som t.ex. granskott, blåbär, lingon och svamp. När samlarna kommer tillbaks hjälper alla till med att skapa dagens goda måltid. Skogens mat är en utedag där klassen tillsammans hjälps åt att skapa förutsättningar för en riktig festmåltid ute i skogen. En dag som hjälper till att svetsa samman gruppen och ger erfarenheter och upplevelser att minnas. Det är bra om många vuxna kan delta som ledare under dagen. Ett ypperligt tillfälle för föräldrar att besöka klassen och se hur eleverna fungerar tillsammans.

Menyförslag

 • Granskottste med honung.
 • Valfri varmrätt, men gärna en gryta med svenska rotsaker, svamp från skogen och kött eller korv.
 • Hembakat bröd gräddat på muurikka.
 • Krabbelurer med egengjord blåbärs- och lingonsylt. Krabbelurer är en blandning mellan sockerkaka och pannkaka och är lite av en klassiker ute i naturen.

Våra recept

Skogens mat för de äldre

Vi startar vår gemensama dag med en uppvärmande lek och ett samtal om skogens mat.

Eleverna får sedan ut det matlagningsmaterial de beställt från oss. Vi går igenom grunderna i matlagning utomhus igen och lite säkerhet och regler när man eldar, hugger ved mm. Eftersom eleverna har sett våra filmer om matlagning ute så bör det gå ganska lätt.

Arbetet tar sedan vid i grupperna där de förbereder för matlagning, genom att samla mat och ved, göra eldstad, bearbeta ingredienser. Vi tänder sedan eldarna vid samma tidpunkt och tillagar maten, som sedan avnjuts runt elden i den egna gruppen. Avsmakning av rätterna gör alla lärare.

Om det finns tid kan man göra en walk and talk kring mat, matlagning hälsa mm. Eller en dilemma promenad. Vad vill du att dina elever ska diskutera och ta ställning till? Vi är öppna för förslag!

Avslutande reflektion om att äta och laga mat ute.

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans när vi var ute. Titta på fotografier från dagen.