Vår i skogen

För årskurs F–5, Erbjuds under våren. Vi studerar livets återkomst till närmaste skogsbacke med spirande växter, vårtrötta småkryp och fåglarnas lockande toner. Med upptäckarglädje som ledord upplever vi livets återkomst efter vintern.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

I det här temat får eleverna uppleva vårens ankomst. Vi studerar livets återkomst till närmaste skogsbacke med spirande växter, vårtrötta småkryp och fåglarnas lockande toner. Med ryggsäcken packad med sittunderlag, extra vantar och smaskig matsäck känner vi att varmare tider närmar sig.

Exempel på aktiviteter:

 • Miniatyrrevir kring vårens växter
 • Bokstavsduk
 • Lyssna med fingrar
 • Fågeln flyger högt
 • Fågelfångaren
 • Locka fåglar

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Vår i skogen” tränar delar av nedanstående naturvetenskapliga förmågor:

 • Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll åk 1-3

NO

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Centralt innehåll åk 4-6

Biologi

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar, väder med mera stämmer listan förmodligen inte fullständigt.

Exempel på aktiviteter

 • Vårpromenad med kulor. Under en promenad i skogen ställs ett antal frågor, med tre svarsalternativ, kring djur och växter på våren. Pedagogen försöker att knyta frågorna till företeelser som passeras. Eleverna arbetar i par och svarar på frågor som dyker upp under promenaden genom att visa fram en av tre inplastade svars lappar. 1 X 2 Varje par får en kula som belöning när de svarat rätt. Hur många kulor kan varje par få ihop?
 • Lyssna på våren med fingrar. Vårskrik (Naturpedagogik s.18)
 • Titta på vårens färger med fingrar. (Naturpedagogik s.18)
 • Lek – fågeln flyger högt. (Naturpedagogik s. 80)
 • Räkna fåglar. (Naturpedagogik s.78)
 • Fågelfångaren. (Naturpedagogik s.84).
 • Locka fåglar. Vi lockar en hanne från någon revirhävdande art genom att spela upp revirsång från en mp3/telefon med högtalare. Bra arter att locka är kungsfågel (bäst) , talgoxe, bofink, koltrast, nötväcka.
 • Linné-vandring - Vandra med eleverna i skogen och stanna vid en glänta. Låt eleverna sprida ut sig i den närmaste omgivningen beväpnade med luppar och plastburkar och gå på jakt efter spännande växter, småkryp m.m. Instruera eleverna att komma och visa sina fynd och lägga ut dem på en stor vit plastduk så att alla kan få se. Avsluta med återsamling och låt eleverna berätta om vad de hittat. Kan även avslutas med burr (se ovan).
 • Trumma fågelläten
 • Eleverna hämtar två pinnar som de kan trumma med. Spela fågelläten genom att trumma t.ex. bofink, större hackspett, gulsparv.
 • Miniatyrrevir med vårens tecken (Lekar, sånger och ramsor s.7)
 • Burr · (Lekar, sånger och ramsor s.7)
 • Skrufset i korgen (Friluftslivets pedagogik s.192)
 • Femfacksask – vårtecken (Friluftslivets pedagogik s.17)
 • Hämtadikter med vårtecken (Att lära in svenska ute s. 45)
 • Papptallrikar ( Bladet nr 4/06)

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen.Titta på fotografier från dagen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Fler förslag på efterarbete

Arbeta vidare kring de djur och fåglar som var med i lekar och övningar i skogen.

Skriv "vet du att meningar" utifrån saker ni minns från utedagen, eller läst vidare om i en bok.

t.ex. Vet du att en Kungsfågel äter 2000 spindlar varje dag.

Litteraturlista

Nilsson Lars-Erik, Nilsson Bo, Stensson Lennart, 2000.

För det vilda. Vatten, land. Aktiverande övningar om djur. Umeå: UnivEx,

Umeå Universitet.

Germund Sellgren – Naturpedagogik ISBN 91-646-1905-2

Brügge m.fl. Friluftslivets pedagogik ISBN 91-47-05130-2

Lättman-Masch m.fl. Att lära in svenska ute ISBN 978-91-979108-0-4