Val av skola - vägledning och öppet hus

Inför val av skola kan du besöka skolorna under vissa tillfällen under året. Du kan också ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare.

Öppet hus och informationskväll för skolval

De flesta skolor har informationskväll eller öppet hus under skolvalsperioden under den senare delen av hösten. Utanför tiden för öppet hus kan du kontakta den skola du är intresserad av och fråga om att få besöka den.

Aktuella tider för öppet hus och informationskvällar hittar du på respektive skolas webbsida. 

Studie- och yrkesvägledning för skolbarn

I Enköpings kommun finns flera studie- och yrkesvägledare. De ger dig professionell rådgivning i vilket yrke som kan passa dig och vilka studier som krävs, vilka utbildningar som finns samt hjälpa dig hitta motivation eller att förstå vad som är viktigt för dig.

Få rätt information inför valsituationer

Du kan få hjälp med att vidga perspektiv, göra en handlingsplan eller få svar på frågor om behörighet och betyg. Studievägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge dig som elev rätt information inför valsituationer som du står inför under din utbildning.

Relaterad information