Karosseri- och lackeringsutbildning

Utbildningen ger dig kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som billackerare och bilskadereparatör.

En kille med munskydd slipar på en bildel med en maskin

Fakta om utbildningen

 • Studiestart: 22 augusti 2024
 • Ansökningsperiod: Ansökan är stängd
 • Nivå: Gymnasial
 • Omfattning: 1100 poäng
 • Studietakt: Heltid 100%
 • Studieform: Klassrum
 • Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Om utbildningen

Vuxenutbildningen i Enköping anordnar utbildningen i samarbete med Westerlundska gymnasiet. Utbildningen är på gymnasial nivå och det finns goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning.

Att jobba med fordon är ett hantverk som kräver både tålamod, noggrannhet och problemlösningsförmåga. Karosseri- och fordonsutbildningen ger dig en bred teknisk utbildning där du får arbeta med modern och avancerad utrustning. 

 • Undervisningen utvecklar kvalitetsmedvetande samt att arbeta säkert och miljömedvetet. Du lär dig att välja rätt utrustning och metod med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
 • Du väljer själv vilken inriktning du vill ha på utbildningen. Läs mer om inriktningarna karosseri och lackering längre ner på sidan.
 • Fordon- och karosseriutbildningen bedrivs som heltidsstudier och omfattar 1100 gymnasiepoäng.
 • Studierna bedrivs på dagtid klockan 8.45-16.05 fem dagar i veckan.
 • Utbildningen går inte att läsa på distans, utan studierna bedrivs på plats i Westerlundska gymnasiets lokaler på Kaptensgatan 17.
 • Utbildningen är kostnadsfri och du har rätt att söka studiemedel från CSN under studietiden. 

Inriktningar

Karosseri

Du får lära dig skadebesiktning, reparation av karosserier, karosserikonstruktioner och inredning. Utbildningen ger dig kunskaper i materiallära och du lär dig att arbeta med olika slags material. Du blir utbildad i olika svetsmetoder och avancerad utrustning. Yrkesutgången är bilskadereparatör.

För att gå utbildning i kaross behövs en spirometriundersökning där den totala andningsförmågan testas. Om man har astma och har haft behov av behandling mot astma de senaste 2 åren, blir man troligtvis ej godkänd att arbeta som bilskadereparatör.

Kursplan

 • Orienteringskurs 100 poäng
 • Riktningsteknik – introduktion 200 poäng
 • Karosserikonstruktioner och inredning 200 poäng
 • Skarvnings- och sammanfogningsteknik 300 poäng
 • Skadebesiktning och produktionsflöde 100 poäng
 • Lackeringsteknik – introduktion 200 poäng

Totalt: 1100 poäng

Lackering

Lackerare lär sig att spackla, slipa, maskera och sprutlackera. Du lär dig att förbereda ett fordon inför lackering för att sen utföra själva lackeringen. Yrkesutgången är fordonslackerare.

För att gå utbildning i lackering behövs en spirometriundersökning där den totala andningsförmågan testas. Om man har astma och har haft behov av behandling mot astma de senaste 2 åren, blir man troligtvis ej godkänd att arbeta med lackering.

Kursplan

 • Orienteringskurs 100 poäng
 • Lackeringsteknik – introduktion 200 poäng
 • Baskurs i lackering 300 poäng
 • Lackeringssystem 200 poäng
 • Lackeringsteknik – applicering 100 poäng
 • Riktningsteknik introduktion 200 poäng

Totalt: 1100 poäng

En tjej med skyddsutrustning lackerar en bil.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår APL, som betyder arbetsplatsförlagt lärande. Under minst 9 veckor av utbildningen kommer du att få vara på en arbetsplats och lära dig yrket.

Arbetsplatsen som du erbjuds göra din APL på kan ligga utanför Enköpings kommun, det innebär att du behöver vara beredd på att pendla. 

APL är obligatoriskt.

Förkunskapskrav

Du behöver ha ett godkänt betyg från grundskolan i svenska eller i svenska som andra språk (eller motsvarande) för att få läsa utbildningen.

Du behöver inte ha högskolebehörighet eller gymnasieexamen för att vara behörig till denna utbildning.

Ansökan

Du gör ansökan till utbildningen via vår ansökningswebb.

Gå till ansökningssidan för att göra en ansökan i vår e-tjänst