Komvux som anpassad utbildning

Vi erbjuder dig med förvärvad hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning utbildning som utgår från dina förutsättningar.

Hand håller i en penna och anteckning i en bok med text

Vem får gå utbildningen?

 • Du som har en förvärvad hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning.
 • Du som är 20 år eller äldre.

Kursernas upplägg

Tillsammans med studievägledare och lärare gör du en egen studieplanering utifrån dina behov och tidigare kunskaper.

 • Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. 
 • Du kan söka till våra kurser när du vill. Kurserna har flera starter under året.
 • Utbildningstiden kan variera beroende på dina förkunskaper och dina mål med studierna. 

Om du i ditt dagliga liv har hjälp/assistans behöver du ta med det stödet när du kommer till skolan. Vi kan inte kan ge den tjänsten.

Kostnad

Utbildningarna är gratis.

Efter avslutad kurs

När du har läst klart din kurs får du betyg eller intyg.

Kurser på grundläggande nivå

Grundläggande nivå motsvarar grundsärskola.

Antal poäng: 150

Kurskod: SGRBIO7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill lära dig om kroppen och naturen.

 • Vi läser och diskuterar om djur och natur.
 • Vi samtalar om hur människan påverkar jordens miljö.
 • Vi studerar människokroppen.
 • Vi söker information om hur vi får en god hälsa.

Antal poäng: 450

Kurskod: SGRENG7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill komma igång med engelska.

  • Vi lyssnar på och talar engelska.
  • Vi skriver enkla ord och fraser.
  • Vi studerar livet i engelskspråkiga länder.

Antal poäng: 150

Kurskod: SGRFYS7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill lära dig om exempelvis miljö, energi, ljus och ljud.

 • Vi läser om energi och miljö.
 • Vi samtalar om klimat och väder.
 • Vi studerar ljus och ljud.
 • Vi söker information om jorden, solen och månen.

Antal poäng: 150

Kurskod: SGRGEO7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill lära dig om vår planet jorden.

 • Vi läser om och diskuterar hur människor på olika platser på jorden lever.
 • Vi samtalar om hur människan påverkar jorden.
 • Vi studerar kartan och länder på jorden.
 • Vi söker information om några intressanta platser på jorden.

Antal poäng: 350

Kurskod: SGRHEM7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill lära dig om matlagning och vanligt förekommande sysslor i hemmet.

 • Vi planerar och tillagar näringsriktiga måltider.
 • Vi samtalar om konsumtion och ekonomi.
 • Vi lär oss vikten av god hygien.
 • Vi lär oss hur man tvättar kläder och vad man bör tänka på när man rengör hemma.

Antal poäng: 150

Kurskod: SGRHIS7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill lära dig om historiska händelser i Sverige och världen.

 • Vi läser om och diskuterar historiska händelser.
 • Vi samtalar om hur historien påverkar vårt liv idag.
 • Vi studerar några historiska tidsperioder.
 • Vi söker information om några betydelsefulla personer i svensk historia.

Antal poäng: 150

Kurskod: SGRKEM7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill lära dig om kemins inverkan på människan och naturen.

 • Vi läser om vatten, luft och andra ämnen i naturen.
 • Vi samtalar om skadliga ämnen.
 • Vi studerar kemiska ämnens inverkan på miljö och levnadsvillkor.
 • Vi utför enklare experiment. 

Antal poäng: 600

Kurskod: SGRMAT7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

Grundläggande träning i matematik.

Kursen finns även som delkurser.

 • Vi arbetar med vardagsmatematik.
 • Vi använder de fyra räknesätten.
 • Vi räknar i huvudet eller med olika hjälpmedel.
 • Vi använder pengar, mäter och väger.
 • Vi använder dator och miniräknare. 

Antal poäng: 300

Kurskod: SGRMATU

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

 • För dig som vill bli bättre på att räkna och använda matematik i vardagen.
 • Vi använder olika räknesätt.
 • Vi arbetar med pengar och vad de är värda.
 • Vi väger och mäter.
 • Vi använder dator, lärplatta och miniräknare.

Antal poäng: 300

Kurskod: SGRMATV

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill fortsätta med matematik och bli ännu säkrare.

 • Vi arbetar med statistik – gör prisjämförelser och mäter temperatur.
 • Vi läser tabeller och gör diagram.
 • Vi arbetar med de fyra räknesätten.

Antal poäng: 150

Kurskod: SGRREL7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill lära dig om olika religioner och livsfrågor.

 • Vi läser om och diskuterar kristendomen i Sverige.
 • Vi samtalar om hur olika religioner påverkar livet för människor idag.
 • Vi studerar tidningsartiklar som berör religionsfrågor.
 • Vi söker information på datorn och ser filmer om religiösa högtider.

Antal poäng: 150

Kurskod: SGRSAM7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill följa med i vad som händer i Enköping och i världen.

 • Vi läser om och diskuterar aktuella händelser.
 • Vi samtalar om regler och lagar.
 • Vi studerar LSS-lagen.
 • Vi söker information i olika medier, till exempel tidningar och internet.

Antal poäng: 1000

Kurskod: SGRSVE7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill arbeta med att läsa, skriva och uttrycka dig.

Kursen finns även som delkurser.

 • Vi samtalar, lyssnar och diskuterar.
 • Vi tränar ordkunskap och stavning.
 • Vi läser tidningar och böcker.
 • Vi skriver enkla texter på datorn och för hand.

Antal poäng: 250

Kurskod: SGRSVEU

Utbildningstid: 2 timmar i veckan

För dig som vill träna på att uttrycka dig muntligt i olika situationer, lyssna på andras åsikter samt delta i samtal om olika ämnen.

 • Vi tränar på att tala i vardagliga situationer. Det kan till exempel vara att beställa på restaurant eller att ringa och fråga när exempelvis biblioteket är öppet.
 • Vi tränar på att förklara för andra, till exempel hur du laddar ner en app i telefonen.
 • Vi samtalar om olika saker och övar på att lyssna på andra, ställa frågor och säga det man själv tycker.

Antal poäng: 250

Kurskod: SGRSVEV

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill läsa olika sorters texter och fundera och resonera över innehållet, samt träna på att skriva korrekt.

 • Vi läser böcker, noveller och texter från tidningar.
 • Vi samtalar om innehållet och jämför olika texter med varandra.
 • Vi tränar ordkunskap och stavning.
 • Vi skriver texter på datorn och för hand. 

Antal poäng: 250

Kurskod: SGRSVEX

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill arbeta med texter och bilder i olika medier, till exempel genom tv eller på internet.

 • Vi lyssnar, läser och skriver om olika sorters bilder och texter, till exempel Instagram, sms och mejl.
 • Vi skriver texter på datorn och för hand.
 • Vi söker fakta om olika saker på internet.
 • Vi använder datorn för att skapa dokument med ord, bild och musik.

Antal poäng: 250

Kurskod: SGRSVEY

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill läsa böcker och se filmer samt diskutera innehållet på djupet.

 • Vi läser böcker och noveller.
 • Vi ser film, både korta och längre.
 • Vi samtalar lyssnar och diskuterar.

Antal poäng: 1000

Kurskod: SGRSVA7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som har ett annat modersmål än svenska och vill arbeta med att läsa, skriva och uttrycka dig.

Kursen finns även som delkurser.

 • Vi samtalar, lyssnar och diskuterar.
 • Vi tränar ordkunskap och stavning.
 • Vi läser tidningar och böcker.
 • Vi skriver enkla texter på datorn och för hand. 

Antal poäng: 250

Kurskod: SGRSVAU

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill träna på att uttrycka dig muntligt i olika situationer, lyssna på andras åsikter samt delta i samtal om olika ämnen.

 • Vi tränar på att tala i vardagliga situationer, till exempel att beställa på restaurant eller att ringa och fråga när exempelvis biblioteket är öppet.
 • Vi tränar på att förklara för andra, till exempel hur man laddar ner en app i telefonen.
 • Vi samtalar om olika saker och övar på att lyssna på andra, ställa frågor och säga det man själv tycker.

Antal poäng: 250

Kurskod: SGRSVAV

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill läsa olika sorters texter och fundera och resonera över innehållet, samt träna på att skriva korrekt.

 • Vi läser böcker, noveller och texter från tidningar.
 • Vi samtalar om innehållet och jämför olika texter med varandra.
 • Vi tränar ordkunskap och stavning.
 • Vi skriver texter på datorn och för hand.

Antal poäng: 250

Kurskod: SGRSVAX

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill arbeta med texter och bilder i olika medier, till exempel genom tv eller på internet. 

 • Vi lyssnar, läser och skriver om olika sorters bilder och texter, till exempel Instagram, sms och mejl.
 • Vi skriver texter på datorn och för hand. 
 • Vi söker fakta om olika saker på internet.
 • Vi använder datorn för att skapa dokument med ord, bild och musik.

Antal poäng: 250

Kurskod: SGRSVAY

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill läsa böcker och se filmer samt diskutera innehållet på djupet. 

 • Vi läser böcker och noveller.
 • Vi ser film, både korta och längre.
 • Vi samtalar lyssnar och diskuterar. 

Antal poäng: 150

Kurskod: SGRTEK7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som tycker om att undersöka och vill veta mer om hur olika vardagsföremål fungerar. För dig som tycker det är roligt att bygga modeller och konstruktioner.

 • Vi undersöker olika tekniska lösningar.
 • Vi bygger enkla mekaniska föremål.
 • Vi lär oss om säkerhet runt teknisk utrustning.

Kurser på gymnasial nivå

Gymnasial nivå motsvarar gymnasiesärskola.

Antal poäng: 100

Kurskod: ENSENG51

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill gå vidare och bli säkrare på engelska.

 • Vi samtalar på engelska och tränar uttal.
 • Vi läser och skriver enkla texter.
 • Vi använder lexikon och andra hjälpmedel.
 • Vi lär oss om vardagsliv och seder i ett engelsktalande land. 

Antal poäng: 100

Kurskod: MAMMAT51

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill bli säkrare på att använda matematik i vardagen. 

 • Vi löser matematiska vardagsproblem. 
 • Vi tränar på de fyra räknesätten. 
 • Vi tränar på decimaltal och procent.
 • Vi tränar på längd, volym, vikt, tid och temperatur.
 • Vi tränar på att avläsa tabeller och diagram.

Antal poäng: 200

Kurskod: SVBSVE51

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som läser och skriver och vill bli säkrare.

 • Vi tränar på att berätta och diskutera.
 • Vi läser och samtalar om texter av olika slag.
 • Vi skriver olika texter.
 • Vi använder datorer för att skriva, kommunicera och hämta information. 

Antal poäng: 200

Kurskod: SVOSVE51

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill bli säkrare på svenska språket.

 • Vi tränar på att berätta och diskutera.
 • Vi läser och samtalar om texter av olika slag.
 • Vi tränar på svenska språkets uttal.
 • Vi skriver olika texter.
 • Vi använder datorer för att skriva, kommunicera och hämta information.

Träningsskolenivå

Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan inom grundskolan som anpassad utbildning. På den här nivån erbjuder vi kurser inom natur och miljö samt språk och kommunikation.

Antal poäng: 1200

Kurskod: SGRNAT7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill veta mer om hur din kropp fungerar, som vill träna på tid och pengar och lära dig mer om naturen. 

Kursen finns även som delkurser.

 • Vi lär oss om människokroppen, växter och djur.
 • Vi arbetar med tids- och rumsuppfattning.
 • Vi tränar på att hantera pengar.
 • Vi lär oss om några vardagliga tekniska föremål och hur dessa fungerar.

Antal poäng: 300

Kurskod: SGRNATX

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill träna på att använda matematik i vardagen, till exempel att räkna pengar.

 • Vi arbetar med plus och minus.
 • Vi lär oss om pengars användning samt digitala betalsätt.
 • Vi mäter längd och volym.

Antal poäng: 300

Kurskod: SGRNATU

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill lära dig mer om människokroppen, växter och djur.

 • Vi lär oss om människokroppen och hur den fungerar.
 • Vi pratar om kärlek och relationer.
 • Vi lär oss om olika växter och djur.
 • Vi pratar om dygn, månader och årstider.
 • Vi lär oss hur man vårdar miljön, till exempel genom att källsortera. 

Antal poäng: 300

Kurskod: SGRNATV

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill utveckla kunskap i att förstå tid, rum och att beskriva saker utifrån till exempel storlek och form.

 • Vi lär oss innebörden i till exempel snart, länge, strax.
 • Vi lär oss att dela upp tid i till exempel dåtid, nutid och framtid samt i dagar, veckor och månader.
 • Vi lär oss om avstånd och riktning.
 • Vi lär oss om likheter och olikheter, till exempel mjukt – hårt.
 • Vi lär oss att benämna geometriska figurer.

Antal poäng: 300

Kurskod: SGRNATY

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill veta mer om teknik i vardagen och digitala hjälpmedel.

 • Vi lär oss att använda digitala verktyg, till exempel dator, mobil och lärplatta.
 • Vi använder olika digitala program.
 • Vi lär oss om programmering.
 • Vi lär oss om sociala medier och deras påverkan på vår vardag.

Antal poäng: 1200

Kurskod: SGRSPR7

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

För dig som vill träna att kommunicera med andra.

Kursen finns även som delkurser. 

 • Vi samtalar och lyssnar.
 • Vi tränar på att uttrycka tankar och känslor.
 • Vi arbetar med enkla texter och med bok- och bildsamtal.
 • Vi tränar socialt samspel.
 • Vi använder oss av tekniska hjälpmedel.

Antal poäng: 300

Kurskod: SGRSPRU

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

 • Vi samtalar och lyssnar på andra.
 • Vi tränar på att förstå kroppsspråk och gester.
 • Vi tränar på att uttrycka oss.

Antal poäng: 300

Kurskod: SGRSPRV

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

 • Vi tränar på att använda digitala verktyg – lärplatta, dator och mobiltelefon.
 • Vi tränar på att söka information på internet.
 • Vi tränar på vad du ska tänka på när du är på internet, till exempel Facebook eller Instagram.

Antal poäng: 300

Kurskod: SGRSPRX

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

 • Vi tränar på att uttrycka sig skriftligt.
 • Vi tränar på att läsa och skriva enkla ord för hand och på datorn.
 • Vi tränar på att använda kommunikationsverktyg (till exempel text, bild- och symbolstöd, film och ljud, tecken som stöd eller teckenspråk).

Antal poäng: 300

Kurskod: SGRSPRY

Utbildningstid: 2 timmar per vecka

 • Vi tränar på att förstå enkla ord och uttryck på engelska.
 • Vi tränar på att samtala om bilder.
 • Vi tränar på att samtala om livet i engelskspråkiga länder.

Samtalen är på svenska. 

Sommarkurser

Sommarkurserna pågår under fem veckor på sommaren.

Antal poäng: 100

Kurskod: HASHAL51

Utbildningstid: 5 veckor

Vi arbetar både inne i klassrummet och gör olika aktiviteter utomhus.

 • Vi lär oss om hälsa, välbefinnande och goda levnadsvanor.
 • Vi lär oss om kostens betydelse för hälsan.
 • Vi lär oss om fysisk aktivitet.
 • Vi lär oss om sociala relationer och aktiviteter som är bra för hälsan.

Antal poäng: 100

Kurskod: FROFRT51

Utbildningstid: 5 veckor

Vi gör olika utflykter runtom Enköping, till exempel Hjälstaviken för fågelskådning.

 • Vi lär oss om friluftsaktiviteter och vilken betydelse de har för att du ska må bra.
 • Vi lär oss om utrustning och säkerhet i samband med friluftsaktiviteter.
 • Vi lär oss om Allemansrätten.
 • Vi genomför olika friluftsaktiviteter till exempel att göra upp eld, laga mat ute, fiska, vandra samt fågelskåda.