Så fungerar det att studera hos oss

Vad skiljer det från att studera på gymnasiet mot att studera på vuxenutbildning? Läs om vilka som får studera, studietakter samt vilket stöd som finns att få.

Ett par händer bläddrar i en hög med skolböcker.

Vem får studera hos oss?

 • Du behöver vara folkbokförd i Sverige.
 • Du får delta i studier inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Om du har ett studiebevis eller en gymnasieexamen har du möjlighet att påbörja studier hos oss tidigare.
 • Du som saknar gymnasieexamen eller slutbetyg har rätt att läsa hos oss.
 • Du som behöver läsa enstaka kurser för behörighet till en yrkeshögskole- eller högskoleutbildning har rätt att läsa hos oss.
 • Du som studerar på en nivå som motsvarar träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola har rätt att läsa hos oss.
 • Du som vill utbilda dig till ett specifikt yrke, exempelvis undersköterska eller barnskötare, har möjlighet att utbilda dig hos oss.
 • Du som är behörig till eftergymnasiala studier och vill ha en yrkeshögskoleexamen och en utbildning som leder till jobb.

Hur ansöker du?

 • Du gör din ansökan via vår e-tjänst
 • Vi handlägger endast kompletta ansökningar. Du behöver bifoga alla betygsdokument från dina tidigare studier.
 • Vi tar endast emot kopior av originalbetyget. Betygen ska bifogas i filformatet PDF.
 • Vi tar inte emot fotografier på betygsdokument. Dokumentet ska vara inskannat. Saknar du tillgång till skanner hänvisar vi dig till vår reception. Vi tar inte emot fotografier på merier från antagning.se eller liknande.
 • Vi beviljar endast kurser som krävs för att du ska få behörighet till vidarestudier eller för en gymnasieexamen.
 • Har du slutbetyg eller examen och söker kurser för särkild behörighet behöver du uppge vilken utbildning du planerar att söka, då vi behöver se att kursen du sökt är ett behörighetskrav.
 • Efter sista ansökningsdag är det inte möjligt att ändra studieform (distans, klassrum, flex).

Urval

Vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Olika studieformer

Vi erbjuder olika studieformer för att du ska kunna studera flexibelt och individanpassat.

Klassrumsundervisning

Du träffar din lärare och dina kurskamrater flera gånger i veckan vid fasta lektionstider. Utöver lektionstiderna ingår det självständiga studier. Hur undervisningen ser ut varierar mellan olika kurser.

Flexibel undervisning

Distansundervisning med möjlighet att delta vid fasta lektionstillfällen och träffa din lärare för handledning. Alla kurser och kursmaterial når du via din digitala lärplattform i Teams.

I en del kurser ingår obligatoriska moment och examinationer, då behöver du finnas på angiven plats. Du behöver ha tillgång till dator med fungerande ljud och bild.

Distansundervisning

Du deltar i dina kurser via en digitala lärplattform. I lärplattformen hittar du information om kursen och arbetsuppgifter/uppdrag/prov. All kontakt med läraren sker via lärplattformen eller e-post. Studieformen innebär självständigt arbete där du planerar din tid på egen hand. I en del kurser ingår obligatoriska moment och examinationer, då behöver du finnas på angiven plats. Du behöver ha tillgång till dator med fungerande ljud och bild, du behöver även en webbkamera till din muntliga examination. Det är viktigt att du fullföljer din studieplanering, är aktiv i kursen och loggar in vid kursstart. Du kommer motta ett informationsbrev samt inloggningsuppgifter vid kursstarten.

Olika studietakter

Hur många poäng du läser per vecka avgör vilken studietakt du har. Våra kursperioder är 10 eller 5 veckor.

 • 100%= 20 poäng/vecka
 • 75%= 15–19 poäng/vecka
 • 50%= 10–14 poäng/vecka

Du kan bli antagen till max 20 poäng per vecka, dvs. studier på heltid, när du söker fristående kurser. Yrkesutbildningarna har dock fler poäng per vecka eftersom du ansöker till ett helt kurspaket.

Studiehjälp och stöd

På Komvux kan du få hjälp med studieteknik och pedagogiskt stöd. Vi erbjuder enskild handledning och hjälp med strukturering av ditt arbete. Det finns också hjälpmedel att använda sig av, till exempel stavnings- och lässtöd i dator.

Om du har svårigheter vid prov kan du få skrivhjälp och lässtöd. Det krävs ingen diagnos eller utredning för att få studiehjälp och stöd. Mejla för att få kontakt med specialpedagogerna.

E-post: komvux.specialpedagog@enkoping.se

Prövning

Om du saknar betyg i en kurs eller vill höja ditt betyg på en betygsatt kurs, kan du göra en prövning.

Validering för kommunal yrkesinriktad utbildning

Vuxenutbildningen i Enköping har möjlighet att validera din kompetens som inte styrks genom betyg, intyg eller andra utbildningsbevis.

Vad innebär validering?

Validering innebär att synliggöra, bedöma och bekräfta kunskaper på ett strukturerat sätt. Målet med validering är att ta vara på kunskaper och färdigheter du har inom ett ämne, men som du saknar dokumentation för. Du kan ha fått kunskaper och färdigheter genom arbete, studier, eller på annat sätt. Validering kan innebära att din studietid förkortas.

Så fungerar validering

 1. Boka tid med en studie- och yrkesvägledare. Detta gör du direkt via vår hemsida.
 2. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare så kartläggs dina tidigare erfarenheter och kunskaper.
 3. Ansök till en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom det yrkesområde du har tidigare kunskap om.
 4. Fördjupad kartläggning. Först när du blivit antagen till en yrkesutbildning så kommer lärare att kartlägga dina kunskaper och jämföra dessa mot kursernas innehåll.
 5. Godkänd validering. Du får ett nytt slutdatum för dina studier. Din utbildning anpassas och blir en kompletterande utbildning där du endast studerar kurser du saknar kunskaper inom. Efter godkänd validering mottar du ett skriftligt intyg utfärdat av rektor.