Trädgårds- och odlingsarbetare

Trädgårds- och odlingsarbetare är en ny praktisk yrkesutbildning. Under ett år förbereds du för ett praktiskt och omväxlande arbete i trädgårds- och odlingsbranschen.

En person sitter i en rabatt med flera plantor som ska planteras, foto

Fakta om utbildningen

 • Studiestart: 28 oktober 2024
 • Ansökningsperiod: 1 maj – 16 augusti 2024
 • Nivå: Gymnasial nivå (nationell yrkesutbildning)
 • Omfattning: Heltid
 • Ort: Enköping
 • Platser: 30 platser
 • Kostnad: Avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningen

Trädgårds- och odlingsarbetare är en yrkesutbildning där teori och praktik vävs samman för att ge dig en gedigen kunskapsgrund inom trädgårds- och odlingsarbete. Utbildningen ingår i nationell yrkesutbildning (NY).

Under 60 veckor, motsvarande 300 yrkespoäng, får du möjlighet att fördjupa dig i ämnen som växtkännedom, odlingstekniker, skötsel, och mycket mer.

Vår utbildning fokuserar på "learning by doing" och kurserna är utformade för att anpassas till växtsäsongen. Det gör att du får erfarenhet och kan applicera dina kunskaper i praktiken direkt efter utbildningen.

Utbildningen inkluderar bland annat ämnen som växtbiologi, växtskydd, mark och jord, samt praktisk trädgårdsanläggning och beskärning. Genom kurserna får du möjlighet att lära dig både grundläggande och avancerade tekniker inom trädgårdsarbete.

LIA (lärande i arbete)

Chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet. Därför gör du 15 veckors LIA (Lärande i Arbete) under utbildningen. Det ger dig praktisk erfarenhet och färdigheter av att arbeta ute på olika arbetsplatser. Samtidigt knyter du kontakter och skapar nätverk med den gröna branschen. LIA ger dig möjlighet att öva de olika momenten i verklig arbetsmiljö.

Utbildning som leder till jobb

Efter avslutad utbildning öppnas en rad spännande jobbmöjligheter för dig. Trädgårds- och odlingssektorn växer stadigt och behovet av kvalificerad personal är stort. Yrkeshögskolans nära relationer med branschen garanterar att du får insyn i arbetsmarknaden och goda möjligheter till anställning.

Du kan se fram emot att arbeta inom olika yrkesroller som trädgårdsarbetare, trädgårdsanläggare, parkarbetare, eller varför inte utforska möjligheterna inom frukt- och grönsaksodling?

Studera vidare på högskolenivå efter examen

Du kan också välja att studera vidare efter din yrkesexamen, exempelvis på YH-programmet "Trädgårdsmästare", som ger dig en yrkeshögskoleexamen och leder vidare till högre anställningar inom gröna näringar.

Kurser

 • Växtkännedom och växtanvändning
 • Odling
 • Praktisk trädgårdsanläggning
 • Skötsel och förvaltning
 • Beskärning och trädvård
 • Park-, anläggnings- och trädgårdsmaskiner
 • Mark och jord
 • Växtbiologi
 • Växtskydd
 • LIA - Lärande i Arbete

Ansök till Trädgårds- och odlingsarbetare

Ansökan till utbildningstart 28 oktober 2024 öppnar onsdag 1 maj 2024. Sista dag att ansöka är 16 augusti 2024.

Vem är behörig?

Du som är vuxen är behörig att delta i utbildning i yrkesskolan från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du behöver ha:

 1. bosättning i Sverige
 2. godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i minst fem andra ämnen från grundskolan eller ha likvärdiga kunskaper som du fått på annat sätt. 

Om du inte uppfyller kraven i 2, kan du ändå uppfylla kraven genom att ha:

 1. en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 2, 
 2. en svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du är 19 år eller yngre ska du ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning.

Kan jag söka även om jag inte är behörig?

Ja. När du sökt kommer en bedömning göras, för att se om du kan tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder dig för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.