Fritidsbanken i Enköping

Fritidsbanken tar tillvara sport- och friluftsartiklar som inte längre används. På så sätt kan barn, unga och vuxna låna utrustningen gratis.

Så fungerar Fritidsbanken

Hos Fritidsbanken kan vem som helst låna utrustning helt gratis i upp till två veckor. Med hjälp av Fritidsbanken får använd utrustning nytt liv och fler människor får möjlighet att på ett hållbart sätt leva ett aktivt liv. All utrustning är skänkt av kommunens invånare

Skänk utrustning till Fritidsbanken

Om du vill skänka sport- och friluftsartiklar finns inlämningskärl i entrén på Idrottshuset. Det finns också en container vid Återbruket i Enköping.

Mer information

Fritidsbanken finns på två platser i Enköpings kommun, dels i Idrottshuset i Enköping, dels i Örsundsbro vid Idrottsvägen 6. På respektive webbplats för Fritidsbanken kan du läsa mer om öppettider, kontaktuppgifter och vad för sorts utrustning som finns att låna.