Föremålsarkiv och digitalt museum

Du kan se våra föremål och foton digitalt. Du kan också lämna föremål till museet och andra verksamheter kan låna föremål ur samlingarna.

Digitalt museum

Enköpings museum har över 3 000 objekt på webbplatsen "Digitalt museum". Där kan du se föremål och foton ur museets samlingar.

Föremålsarkivet

Enköpings museum har ett föremålsarkiv med närmare 20 000 kulturhistoriska föremål. Det finns också cirka 17 000 glasnegativ, filmnegativ och papperskopior. Föremålen förvaras i utrymmen anpassade efter speciella krav på bland annat luftfuktighet och temperatur. Till exempel behöver metallföremål förvaras i ett slags klimat och träföremål i ett annat.

Allmänheten kan lämna föremål

Enköpings museum tar ibland emot föremål från allmänheten. Kontakta alltid museet för diskussion om eventuell överlämning av föremål. De föremål som Enköpings museum tar emot ska ha tydlig koppling till Enköpingstrakten och att föremålen inte redan finns i samlingarna.

Föremålslån

Ibland får museet förfrågningar från andra museer eller institutioner om att låna föremål ur samlingarna. Det kan ske om vissa kriterier är fyllda. Museet undersöker då om inlånande institution kan garantera föremålens säkerhet med avseende på exempelvis klimat, brandskydd och stöldskydd. Kontakta museet för detaljer kring föremålslån.

Forskare kan beredas tillgång till sådana föremål som inte är utställda. Kontakta museet för att få veta mer om hur det går till.

Relaterad information