Över­förmyndar­­nämnden

Överförmyndarnämnden ser till att kommuninvånare som har behov av det får en ställföreträdare. Nämnden ska även se till att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag.

Överförmyndarnämnden har ingen egen förvaltning. Från den 1 maj 2017 får nämnden stöd av den länsgemensamma överförmyndarförvaltningen i Uppsala.

Vanliga frågor

Överförmyndarnämnden är den kommunala tillsynsmyndigheten som på statens uppdrag ska se till att kommuninvånare som har ställföreträdare inte lider ekonomiska förluster eller rättsförluster. I tillsynsarbete ingår att årligen granska årsräkningar av ställföreträdarens förvaltning av huvudmannens ekonomi.

ÖFN är en förkortning av överförmyndarnämnden.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?