Förbund

Vissa delar av verksamheten bedrivs som förbund med andra kommuner.

Kommunalförbunden styrs av en så kallad direktion där kommunpolitiker från de medverkande kommunerna ingår.

I Enköpings kommun finns två kommunalförbund; räddningstjänsten och Vafab miljö.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Tidigare kallades räddningstjänsten för brandförsvar eller brandkår.

I Enköping och Håbo finns brandstationer i Enköping, Bålsta, Örsundsbro, Fjärdhundra, Skokloster och Veckholm. På Arnö och Bryggholmen finns brandvärn.

Dygnet runt finns 28 personer i beredskap för att rycka ut om en olycka inträffar.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är gemensam för Enköping och Håbo. Förbundet ska fullgöra kommunernas skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Förbundet handlägger även tillstånd och är tillsynsmyndighet enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Vafab miljö

Det är VafabMiljös kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun.

Kommunalförbundet VafabMiljö styrs av en så kallad direktion som består av ledamöter från de kommuner som är med.