Regalskepp­s­vägens omvårdnad­s­boende

Omvårdnadsboende Regalskeppvägen 14 ligger nära Mälaren i Bredsand utanför Enköping.

Fakta om boendet

  • Adress: Regalskeppsvägen 14, 749 48 Enköping
  • Telefon: 0171-62 69 89
  • Antal platser: uppgift saknas
  • Driftsform: Offentlig
  • Huvudman: Enköpings kommun
  • Andel nöjda äldre: 91 procent positiva svar, 9 procent neutrala eller negagiva svar

Om boendet

Boendet består av sex enheter fördelade på två våningsplan, totalt 54 lägenheter. Två av enheterna är avsedda för personer med demenssjukdom. På varje enhet finns gemensamt kök och ett vardagsrum med tv. Du möblerar din lägenhet med egna möbler, säng med madrass ingår i varje lägenhet. Det serveras frukost, lunch och middag samt kaffe och mellanmål. Om du har en nattfasta längre än 11 timmar erbjuds du en smoothie under nattens timmar.

På Regalskeppsvägen 14 finns personal dygnet runt. Du kommer att ha en kontaktman som hjälper dig med det lilla extra för att du ska känna trygghet. Det finns sjuksköterskor på boendet dagtid vardagar. Övrig tid kan joursjuksköterska kontaktas. Förutom ordinarie ­personal och sjuksköterskor erbjuds tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut för paramedicinska bedömningar och ordination av tekniska hjälpmedel. En gång i veckan kommer husläkaren på besök.

I Enköpings kommun har vi en värdegrund och ett salutogent synsätt. Det är viktigt att din dag och tillvaro är meningsfull genom att saker och handlingar är begripliga och hanterbara. Detta skapas oftast genom att du har inflytande över din vardag och att du känner trygghet genom respektfulla möten.

I anslutning till boendet finns en fin trädgård med utegym och uppvärmt orangeri för trivsam utevistelse. Boendet har regelbundet besök av Svenska kyrkan. Personalen anordnar vissa vardagar aktiviteter i form av bland annat gymnastik, sång, spel och promenader. Emellanåt anordnas underhållning med trubadur och pubkväll.

Film om Regalskeppsvägen

I filmens beskrivning på YouTube hittar du också en textversion av filmen.

Kontakt

Enhet A: 0171-62 69 82
Enhet B: 0171-62 69 83
Enhet D: 0171-62 65 31
Enhet E: 0171-62 65 32
Natt: 0171-62 65 34

* Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten på äldreboenden som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Statistiken som presenteras kommer från 2020 års enkätundersökning.