Föräldra­utbildningar i Enköping

Föräldrautbildningarna är anpassade utifrån barnets ålder och vilka utmaningar du kan ställas inför i den delen av barnets utveckling.

Vi erbjuder även familje­behandlingen Blomstra föräldrastöd för dig med barn i åldern 0–6 år, där målet är att att förbättra bandet mellan dig och ditt barn.

Det kostar ingenting att vara med på våra föräldrautbildningar eller familjebehandlingen Blomstra. På vissa av våra föräldrautbildningar erbjuder vi barnvakt medan du går utbildningen.

Utbildningen "Barn i föräldrars fokus"

BIFF är en utbildning för föräldrar med fokus på hur barn påverkas efter föräldrars separation och hur du som förälder kan stötta ditt barn. Utbildningen är framtagen av Rädda Barnen.

Tillsammans med föräldrar i liknande situation får du ta del av kunskap om barns behov vid föräldrars separation och möjlighet till diskussion.

Vi pratar om frågor som:

 • barns behov och situation i konflikter
 • barns rättigheter
 • kommunikation mellan föräldrar.

Vi träffas under tre tillfällen i en grupp med 4–8 deltagare. Du är aldrig i samma grupp som barnets andra förälder. Vi dokumenterar ingenting.

Utbildningen är kostnadsfri.

Kurstillfällen

Kursen hålls varannan tisdag med start vecka 43: 26 oktober, 9 november och 23 november.

Plats

Familjens hus lokaler på Korsängsgatan 38.

Anmälan

Anmäl dig till: emma.ohrn.sinnerstad@enkoping.se

 

Utbildningen Cope

Vill du utveckla din föräldraroll eller få tips, råd och stöd för hur du kan hantera familjelivet och din roll som förälder? Då kan du anmäla dig till vår kostnadsfria föräldrautbildning COPE. Vi hjälper dig utveckla strategier som förstärker positiva beteenden hos barn och som bryter och förebygger negativa.

COPE finns i två varianter, en som vänder sig till dig med barn 3–12 år och en till dig tonårsförälder med barn upp till 18 år. 

Kursens innehåll

Den digitala kursen har sin grund i evidensbaserade strategier. Materialet finns på svenska och arabiska men kursen hålls på svenska.

Du som förälder arbetar enskilt hemma med kursmaterialet. Tillsammans med din coach och föräldragrupp ges du möjlighet till en uppföljning varje vecka på 40 minuter efter genomgången strategi.

Se en film om COPE

COPE barn

COPE barn vänder sig till dig med barn mellan 3–12 år. Uppstarten är på plats men sen ses vi tidigtalt en gång i veckan, vid sex tillfällen till. Mellan varje träff arbetar ni hemma med olika strategier, som sedan följs upp av ett coachsamtal 40 minuter per vecka.

Kursledare är Tina Pettersson och Ida Hanning Zetterberg.

Kursdatum för COPE barn

Kursen startar 6 september, på onsdagskvällar.

Anmälan

Anmäl dig till COPE barn senast 16 augusti till ann-charlotte.silen@enkoping.se

Det är bra om båda föräldrarna kan delta, men det går lika bra att du kommer själv eller tillsammans med någon annan som känner barnet. Ange antal deltagare i anmälan.

COPE ungdom

COPE ungdom vänder sig till dig med barn mellan 13–18 år.  Vi ses en gång i veckan digitalt vid sju tillfällen. Vid varje träff går vi tillsammans igenom en ny strategi som du kan ha användning av i föräldrarollen.

Kursdatum COPE ungdom

Kursen startar igen våren 2024.

Anmälan

Anmälan till COPE ungdom: ann-charlotte.silen@enkoping.se

Det är bra om båda föräldrarna kan delta, men det går lika bra att du kommer själv eller tillsammans med någon annan som känner barnet. Ange antal deltagare i anmälan.

Prata med föräldrar som gått utbildningen

Om du vill kan du ställa frågor till våra referensföräldrar som har gått COPE-utbildningen tidigare.

Violette Persell 073–333 77 58

Linnea Maurd
Telefon: 070-874 78 28

Daniel Maurd
Telefon: 070-660 61 68

COPE hjälper dig att utvecklas

Att vara förälder är fantastiskt och glädjande. Det finns ändå tillfällen då du kan känna att du behöver stöd och ny inspiration i din föräldraroll. Det kan vara svårt som förälder att veta hur du ska hantera alla situationer eller bråk och konflikter som kan uppstå.

 • Undrar du hur andra föräldrar gör?
 • Gör inte ditt barn som du säger och du kan ibland bli väldigt arg?
 • Är det vanligt med syskonbråk eller skriker de och bråkar för att få sin vilja igenom?
 • Har du kört fast i gamla spår och behöver hjälp med att bryta den negativa spiralen?
 • Behöver du hitta nya sätt och strategier för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende?
 • Vill du förebygga att problem uppstår?

Målet med utbildningen

 • att stärka ditt självförtroende
 • att utveckla din roll som förälder
 • att du ska känna att du är en tillräckligt bra förälder
 • att utbyta erfarenheter med andra föräldrar
 • att utveckla praktiska och konkreta redskap och strategier i ditt föräldraskap.