Mitä tarkoittaa olla suomalainen hallintoalue?

Enköpingin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Hallintoalueeseen kuuluminen tarkoittaa, että ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvilla on oikeus

  • käyttää suomea yhteyksissään kuntaan
  • vaikuttaa ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskeviin asioihin
  • osittain tai kokonaan suomenkieliseen esikouluun
  • osittain tai kokonaan suomenkieliseen vanhustenhuoltoon.

Enköpingin kunnan suomen kielen hallintoalue on myös Facebookissa sivulla Moi moi Enköping. Seuraa sivua niin saat uusimmat hallintoalueen uutiset.

Nyt laki on käännetty

Nyt laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä on käännetty useimmille kansallisista vähemmistökielistä.

Katso alla oleva linkki:

Osa kunnanvaltuuston pitkän aikavälin suunnitelmaa

Kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan kunnat ja muut viranomaiset ovat velvollisia suojelemaan vähemmistöjen kieliä ja kulttuureja. Enköpingin kunta on vuodesta 2013 lähtien kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen, ja siksi kunnalla on erityinen vastuu suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin suojelemisesta ja edistämisestä. Sen vuoksi on tärkeää, että suomalaistaustaiset asukkaat pääsevät osallisiksi suomenkielisestä toiminnasta ja saavat samalla tuntea kielellistä, kulttuurista ja sukujuuriin pohjautuvaa yhteenkuuluvuutta keskenään. Tämä tukee kunnanvaltuuston vuosille 2024-2027 asettamia tavoitteita: yhteenkuuluvuus, riippumattomuus ja ylpeys.