Lillkyrka förskola

Lillkyrka förskola ligger mitt i naturen och är sammanbyggd med Lillkyrkaskolan. Förskolan består av fyra avdelningar.

Barn som går på Lillkyrka förskola, foto

Vi arbetar engagerat med natur, miljö och hälsa. Vi vill att barnets tid i förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik. På förskolans stora gårdar finns både natur och ordnade ytor, som till exempel cykelslingor. Från förskolan är det nära till en fin skog. Det ger oss möjlighet att erbjuda våra barn mycket tid för skogsvistelse. Förskolan har två iordningställda platser i skogen, där vi till exempel kan laga mat och äta. Det innebär att vi kan tillbringa hela dagar i skog och mark.

Miljö och hållbar utveckling genomsyrar verksamheten. Barnet får lära sig att värna om och vårda naturen och, framförallt, att njuta av den.

Vi möter alla barn utifrån deras intressen och förmågor. Vi vill väcka deras nyfikenhet, få dem att vilja prova nya saker och lära sig att lita till sin egen förmåga. Våra projekt/teman bygger på läroplanen och utgår från barnens intressen.

Vi serverar mat från Lillkyrkaskolans kök. Vi lagar också ofta egen mat utomhus, över öppen eld.

Barn som går på Lillkyrka förskola, foto

Arbetssätt

Våra styrdokument är läroplan för förskolan Lpfö-98 och kommunens lokala mål.
Vi vill att vår förskola ska vara TRYGG-ROLIG-LÄRORIK.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är viktig för oss. Barnens bästa är ju vårt gemensamma intresse!

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, föräldrarådets arbete och föräldramöten är därför betydelsefullt. Vi är måna om alla föräldrars synpunkter.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Lillkyrka förskola.

Avdelning

Blåsippan
0171-62 68 13
lillkyrka.blasippan@enkoping.se

Vitsippan
0171-62 68 12
lillkyrka.vitsippan@enkoping.se

Smörblomman
0171-62 63 89
lillkyrka.smorblomman@enkoping.se

Gullvivan
0171-62 68 04
lillkyrka.gullvivan@enkoping.se

Rektor

Gisela Renman
0171-62 74 16
lillkyrkaforskola@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Skolvägen 2, 745 97 Enköping
  • Telefonnummer: 0171-62 74 16
  • År: 1–5 år
  • Antal: 70 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun