Praktisk trädgårds­utbildning

Vår utbildning kring praktisk trädgård är skräddarsydd i nära samarbete med arbetslivet där teori varvas med praktik.

Tre personer gräver i en trädgård

Fakta om utbildningen

 • Studiestart: 4 mars 2024
 • Ansökningsperiod: 2 november till 18 januari (reservantagning 19 januari till 29 februari)
 • Nivå: Gymnasial
 • Omfattning: 1100 poäng
 • Studietakt: Heltid 100%
 • Studieform: Klassrum
 • Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Om utbildningen

Vuxenutbildningen i Enköping anordnar utbildningen i samarbete med Yrkeshögskolan i Enköping. Utbildningen är på gymnasial nivå. Det finns goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning.

Utbildningen bedrivs som heltidsstudier i 50 veckor och utbildningen omfattar 1000 poäng. Inom vuxenutbildningen sker studierna löpande under året, utan uppehåll och lov.

Utbildningen är platsförlagd. Undervisningen anordnas i Yrkeshögskolans lokaler på Kompetensmagasinet, Östra Järnvägsgatan 10 och i Enköpings närområden.

Du behöver ha kläder för utomhusarbete. Om du behöver ekonomiskt stöd, kan du söka studiebidrag och lån från CSN.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), praktik

Utbildningen innehåller minst 12 veckors praktik (APL). Du får under praktiken öva på flera av utbildningsmomenten i verklig arbetsmiljö. Det ger dig praktisk erfarenhet och du får möjligheten att skapa ett nätverk inom branschen. Praktiken är fördelad över studieperioden.

Möjliga yrken efter utbildningen

 • Parkarbetare
 • Kyrkogårdsarbetare
 • Växtbutiksbiträde: inriktning plantskoleväxter
 • Trädgårdsarbetare: inriktning skötsel och anläggning
 • Plantskolearbetare
 • Maskinförare: inriktning trädgårdsmaskiner
 • Fastighetsskötare: inriktning uteskötsel
 • Anläggningsarbetare: inriktning växthantering

Informationsträff

Fredag 23 februari klockan 10-11 är det informationsträff om utbildningen i arenan på Kompetensmagasinet. Efter träffen kan du få hjälp att fylla i din ansökan till Praktisk trädgård.

Ansök

Om du bor i en annan kommun

Om du vill ansöka till den här utbildningen fyller du i vår ansökningsblankett. Sedan lämnar du den med bifogade dokument till Komvux i din hemkommun för beslut.

Tänk på att antagningsenheten i din hemkommun behöver ha din ansökan minst tre veckor före utbildningens sista ansökningsdag, för att handlägga ansökan och sedan skicka den till Enköpings kommun.