Social­nämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholtillstånd och tillsyn enligt tobakslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och en första och andra vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Socialnämnden har en egen förvaltning som heter socialförvaltningen.

Vanliga frågor

Under 2021 sammanträder socialnämnden:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 18 maj
 • 22 juni
 • 23 augusti
 • 21 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 14 december

Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten i Enköpings kommun. Nämnden ansvarar för att invånarna får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt socialtjänstlagen, när de behöver det.

Vi arbetar med vår handlingsplan för att förebygga våld i nära relationer. Våldet ska förebyggas och upprepning ska förhindras.

Våra kostnader för försörjningsstöd ska minska. Tillsammans med andra aktörer måste vi hitta lösningar där människor går från bidrag till egen försörjning.

Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen ska vi starta ett samsjuklighetsboende i Örsundsbro. Samsjuklighetsboendet är för människor med dubbeldiagnoser som beroende eller missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Boendeformen och behandlingen är frivillig. Målet är att anpassa boendet och behandlingen utifrån varje enskild persons behov.

SN är en förkortning av socialnämnden.

Fördjupning

Relaterade sidor till socialnämnden

Relaterade dokument till socialnämnden

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?