Upplevelse­nämnden

Upplevelsenämnden i Enköpings kommun ska stärka kommunens profil och attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring.