Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska se till att det finns välskötta kommunala fastigheter, rent vatten, väl underhållna och säkra vägar, unika parkmiljöer samt bra och goda måltider.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Tekniska nämnden har en egen förvaltning som heter samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

Under 2021 sammanträder tekniska nämnden:

  • 17 februari
  • 17 mars
  • 21 april
  • 19 maj
  • 16 juni
  • 22 september
  • 20 oktober
  • 17 november
  • 15 december

Vi skall bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i våra verksamheter. Det kommer vi att göra genom inom energi, livsmedel, naturvård, dricksvatten och avloppsrening. I det arbetet är också Agenda 2030, miljödiplomeringsarbetet, den nationella livsmedelsstrategin och kommunens hållbarhetslöften viktiga.

Trygghet och säkerhet i våra offentliga utemiljöer är ett annat viktigt område för oss. Här arbetar vi med att skapa trygga, hållbara och attraktiva miljöer.

Eftersom vi som kommun växer snabbt så behövs det nya och ändamålsenliga lokaler för bland annat skolor, äldreomsorg och kultur. Här kommer vi att arbeta tillsammans med andra nämnder för att göra det möjligt för bland annat elever och lärare att verka i bra miljöer, såväl inomhus som utomhus.

TN är en förkortning av tekniska nämnden.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?