Utbildnings- och arbets­marknads­­nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden i Enköpings kommun ansvarar för all utbildning inom skolväsendet från förskola till vuxenutbildning.

Nämnden är också ansvarig för arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande. Det finns sju ytterligare ledamöter i nämnden samt sju ersättare. Nämnden har en egen förvaltning som heter utbildningsförvaltningen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Nämnden ansvarar också för gymnasium, komvux med lärvux, SFI (svenska för invandrare), yrkeshögskola, arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Sammanträdesdatum 2022

  • 16 februari
  • 16 mars
  • 13 april
  • 18 maj
  • 15 juni
  • 14 september
  • 5 oktober
  • 16 november
  • 14 december

Nämnden håller normalt sina sammanträden i utbildningsförvaltningens lokaler på Linbanegatan 12.

Behöver du få tag på skolnämndens eller utbildningsnämndens dokument mejlar du till utbildningsförvaltningen så hjälper vi dig att ta fram dem.

E-post: utbildningsforvaltning@enkoping.se

Insyn och kontakt

Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens kallelser och protokoll från 2021 och framåt.