Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Vanliga frågor

Nämndens kunder utgörs främst av

 • Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och eller sjukdom (alla åldrar)
 • Personer med behov av hemsjukvård mer än 14 dagar (vuxna)
 • Personer med behov av rehabilitering eller tekniska hjälpmedel (vuxna)
 • Personer som har behov av anpassning av bostaden för att kunna bo kvar i eget boende (alla åldrar)

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till kommunens invånare som har laglig rätt till det.

Nämndens ansvarsområden

Under 2021 sammanträder vård- och omsorgsnämnden:

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni (inställt)
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?