Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämnden i Enköpings kommun ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.

De jobbar utifrån nedan lagar:

 • socialtjänstlagen
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • hälso- och sjukvårdslagen för personer över 17 år.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Sammanträdesdatum 2022

 • 26 januari
 • 16 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 14 september
 • 26 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Insyn och kontakt

Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av vård- och omsorgsnämndens ­kallelser och protokoll från 2021 och framåt.